GERARD DE HAAN, HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, PR EN COMMUNICATIE, QHSE

Gerard de Haan heeft zijn loopbaan grotendeels doorgebracht in het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. Gerard heeft kennis en kunde op de terreinen van HRM (Human Resource Management oftewel personeelsbeleid), PR en Communicatie (wederzijdse communicatie, begrip, acceptatie en samenwerking bewerkstelligen en onderhouden) QHSE (Quality, Health, Safety and Environment oftewel kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu) en het werken met (Centrale) Ondernemingsraden en Cliëntenraden.

Gerard is voortdurend en altijd actief als vrijwilliger in tal van bestuurlijke functies, van uiteenlopende organisaties. Hij zet(te) zich in voor het realiseren van bijzondere projecten.

Van 2013 tot 2021 was Gerard actief als Secretaris, en laatstelijk als Voorzitter van de Cliëntenraad van het Albert Schweitzer Ziekenhuis met vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht. In die functie deed hij veel ervaring op en kwam in contact met veel andere clientenraden en stakeholders in en buiten de regio.

Nu de zittingstermijnen van Gerard bij de clientenraad erop zitten, wil hij zich graag inzetten als adviseur voor cliëntenraden, van met name ziekenhuizen, expertiseklinieken en revalidatiecentra.

Gerard kan met name adviseren over:

– behandeling/afwikkeling adviesaanvragen
– bezetting van een CR
– communicatie
– opzet van een Huishoudelijk Reglement
– opzetten netwerk
– opzetten van een CR
– veiligheid en CR