PROF. DR. FRANCISCUS HENRICUS MARIA CORSTENS,
ALGEMEEN EN BELEIDSMATIG ADVISEUR NCZ

Na het artsexamen in 1970 specialiseerde Frans zich tot Internist en werd in 1995 staflid van de afdeling Interne Geneeskunde van het toenmalige UMC St. Radboud.

In de jaren daarna volgde hij fellowships in de Nucleaire Geneeskunde in het Academisch Ziekenhuis te Groningen, Johns Hopkins Hospital in Baltimore (USA) en het Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School in Boston (USA). In 1984 werd Frans benoemd tot hoofd van de nieuwe afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Radboudumc. In 1985 werd hij benoemd tot opleider Nucleaire Geneeskunde. Twee jaar later volgde zijn benoeming tot hoogleraar Nucleaire Geneeskunde. Zijn wetenschappelijk onderzoek spitste zich toe op twee gebieden: oncologie en infectieziekten. Als promotor begeleidde hij 30 proefschriften. Frans Corstens was (co)auteur van 275 publicaties.

Tijdens zijn loopbaan vervulde Frans vele bestuurlijke (neven) functies. Zo was hij lid van het Bestuur van de Medische Faculteit van de Radboud Universiteit van 1986 – 1988. Hij was zowel in Berlijn (1996) als in Amsterdam (2000) Congres President van de European Association of Nuclear Medicine. Van diezelfde vereniging was Frans Corstens President van 2002 – 2005. Hij was Voorzitter van het stafconvent van het Radboudumc van 1997 – 2004. Daarnaast was hij President van de internationale scientific commitee van de Arronax Cyclotron Nantes Frankrijk (2004 – 2010) En lid van de High Scientific Council van de European Nuclear Society (EU Brussel 2005 – 2012)

Eind 2007 stopte Frans met zijn werk als Hoogleraar/Afdelingshoofd Nucleaire Geneeskunde en werd Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc en Decaan van de Medische Faculteit van de Radboud Universiteit. Van medio 2012  tot medio 2013 was Frans lid van de Raad van Bestuur van het VUmc te Amsterdam.

In 2006 werd Frans Corstens benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.