Steeds meer mensen hebben behoefte aan thuiszorg. Een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) biedt hierin uitkomst. In dit artikel leggen we uit hoe je zo’n pgb aanvraagt en succesvol gebruikt.

Samenvatting

 • Je kunt met een pgb Wlz zelf jouw zorgverleners kiezen en de zorg inkopen die het beste bij jou past. 
 • Voor het krijgen van een pgb Wlz moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het hebben van een Wlz-indicatie en bereid zijn een eigen bijdrage te betalen. 
 • Het geld van een pgb Wlz krijg je niet direct. De Sociale Verzekeringsbank betaalt jouw zorgverleners via trekkingsrecht om fraude te voorkomen. 
 • Je mag familieleden inhuren met jouw pgb Wlz, maar daar zijn wel regels voor. 
 • Voor hulp en advies over een pgb Wlz kun je terecht bij het zorgkantoor of een cliëntondersteuner.

Wat is een Pgb vanuit de Wlz?

Een Pgb vanuit de Wlz biedt de mogelijkheid om zelf zorg in te kopen. Het aanvraagproces en de voorwaarden zijn essentieel voor het verkrijgen ervan.

Voorwaarden voor het Wlz-pgb

Een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) biedt mensen de kans om zelf hun zorg in te kopen. Dit is vooral geschikt voor hen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben.

 1. Je moet een Wlz-indicatie hebben. Het CIZ beoordeelt of je langdurige zorg nodig hebt.
 2. Intensieve zorg is vereist. Bedoeld voor chronisch zieken, kwetsbare ouderen of ernstig beperkten.
 3. Kies eigen zorgverleners. Met een pgb regel je zelf wie jouw verpleging en verzorging op zich neemt.
 4. Ontvang advies van het zorgkantoor. Zij helpen met het aanvragen en uitbetalen van je pgb.
 5. Combineer verschillende vormen van zorg. Je mag naast je pgb ook zorg in natura ontvangen.
 6. Bereid zijn eigen bijdrage te betalen. Afhankelijk van inkomen betaal je mee aan de kosten.
 7. Houd zelf de administratie bij. Jij beheert de uitgaven en houdt overzicht over je budget.
 8. Regelmatig evaluatiegesprekken voeren. Toon aan dat het pgb passend en doelmatig wordt ingezet.

Volg deze voorwaarden om zelfstandig te blijven wonen met de juiste ondersteuning via een Pgb Wlz!

Aanvraagproces voor een pgb Wlz

 1. Vraag een Wlz-indicatie aan bij het Ciz als de cliënt intensieve langdurige zorg nodig heeft.
 2. Vul het aanvraagformulier voor een pgb in en stuur dit samen met de Wlz-indicatie naar het zorgkantoor.
 3. Maak een budgetplan waarin de benodigde zorg en kosten worden toegelicht, rekening houdend met het formele tarief bij een pgb Wlz.
 4. Het zorgkantoor beoordeelt het budgetplan en neemt contact op voor eventuele aanvullende informatie.
 5. Na goedkeuring start de betaling via trekkingsrecht, waarbij de cliënt zelf zorgverleners kan inhuren met het pgb Wlz.
 6. Familieleden kunnen ook ingehuurd worden onder bepaalde regels, terwijl advies en ondersteuning beschikbaar is voor succesvol gebruik van het pgb Wlz.

Hoogte van het pgb

Het persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is gebaseerd op de zorgbehoefte van de zorgvrager. Het pgb wordt berekend aan de hand van de indicatie die is afgegeven door het Ciz.

Hierbij wordt gekeken naar de intensiteit en duur van de zorg die nodig is. Het tarief wordt vastgesteld volgens de geldende tarieventabel voor het pgb Wlz, waarmee zorgverleners kunnen worden betaald.

Tarieven en Betalingen voor een Pgb Wlz

Het formele tarief bij een Pgb Wlz wordt bepaald op basis van de zorgbehoefte. Betalingen vinden plaats via trekkingsrecht voor de geleverde zorg en ondersteuning.

Formeel tarief bij een pgb Wlz

Het formele tarief bij een pgb Wlz wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit tarief is gebaseerd op de zorgzwaarte en de daarbij behorende kosten. Zorgaanbieders moeten zich houden aan deze vastgestelde tarieven wanneer zij zorg leveren aan iemand met een pgb Wlz-indicatie.

Zij mogen dus niet hogere tarieven in rekening brengen dan wat door de NZa is bepaald. Het formele tarief biedt duidelijkheid en transparantie voor zowel zorgverleners als pgb-houders.

Betalingen via trekkingsrecht

Bij een pgb Wlz vinden betalingen plaats via trekkingsrecht. Dit houdt in dat het geld voor de zorgverleners niet rechtstreeks op de rekening van de budgethouder wordt gestort. In plaats daarvan gaat het geld naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die vervolgens de zorgverleners betaalt.

Hiermee wil de overheid fraude en misbruik van het budget voorkomen. De budgethouder moet wel zelf de zorgverleners selecteren, maar de betalingen verlopen via de SVB, die ook controleert of de zorgverleners inderdaad zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en of zij hun belastingen afdragen.

Familieleden of mantelzorgers die worden ingehuurd met een pgb Wlz kunnen ook via trekkingsrecht worden betaald. Dit systeem zorgt voor transparantie en zekerheid over de betalingen, waardoor zowel de budgethouder als de overheid beschermd worden.

Familieleden of mantelzorgers inhuren met een Pgb Wlz

Je mag familieleden inhuren om voor jou te zorgen met een Pgb Wlz, maar er zijn regels waaraan je moet voldoen. Het inhuren van familieleden brengt voordelen en uitdagingen met zich mee waarover je meer kunt lezen.

De regels voor het inhuren van familieleden

Voor het inhuren van familieleden met een pgb Wlz gelden specifieke regels. Familieleden tot en met de tweede graad mogen in dienst worden genomen, bijvoorbeeld ouders, kinderen, broers, of zussen.

Echter, partners en meerderjarige kinderen van de budgethouder komen hiervoor niet in aanmerking. Deze regels zijn bedoeld om belangenverstrengeling of oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Het is belangrijk om deze regels nauwkeurig te volgen bij het inhuren van familieleden met een pgb Wlz.

Voordelen en uitdagingen

Met een pgb Wlz hebben hulpbehoevenden de vrijheid om zelf hun zorgverleners te kiezen, waardoor zij meer controle hebben over hun zorg. Familieleden kunnen ook ingehuurd worden als zorgverleners, wat kan leiden tot een vertrouwde en persoonlijke zorgsituatie.

Deze flexibiliteit en keuzevrijheid zijn belangrijke voordelen van het pgb Wlz, die de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van de zorgontvanger kunnen verbeteren.

Het beheren van een pgb brengt echter ook uitdagingen met zich mee, zoals administratieve verantwoordelijkheden en financieel beheer. Pgb-houders moeten bijvoorbeeld zorgvuldig budgetteren en de besteding van het pgb nauwkeurig bijhouden.

Tips voor het succesvol gebruiken van een Pgb Wlz

Zoek naar advies en ondersteuning om je te helpen bij het beheren van je pgb. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten en links bij de hand hebt voor een soepele afhandeling.

Advies en cliëntondersteuning voor pgb-houders

Voor advies en ondersteuning bij het beheren van een pgb vanuit de Wlz, kunnen pgb-houders terecht bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor biedt informatie over het aanvraagproces, regelgeving en uitbetaling van het pgb Wlz.

Daarnaast kunnen pgb-houders ook gebruikmaken van cliëntondersteuners, die helpen bij het maken van keuzes en het regelen van passende zorg. Het is belangrijk dat pgb-houders goed geïnformeerd zijn over hun rechten en mogelijkheden, zodat zij de zorg kunnen krijgen die het beste bij hen past.

Cliëntondersteuning is beschikbaar voor pgb-houders met een Wlz-indicatie om hen te helpen bij het maken van weloverwogen keuzes. Het Ciz geeft indicaties af voor langdurige intensieve zorg.

Handige documenten en links

Bij het aanvragen en beheren van een pgb Wlz zijn handige documenten en links beschikbaar. Het Ciz biedt informatie over de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor het Wlz-pgb. Ook biedt het zorgkantoor informatie over het uitbetalen en beheren van het pgb.

Bij het Nza zijn formele tarieven te vinden die relevant zijn voor een pgb Wlz. Daarnaast geeft de SVB informatie over trekkingsrecht en betalingen bij een pgb Wlz. Het is belangrijk om deze documenten en links te raadplegen voor duidelijkheid en ondersteuning bij het gebruik van een pgb Wlz.

Zorgverleners kunnen bij het aanvragen en beheren van een pgb Wlz profiteren van de beschikbare documenten en links. Het CIZ, zorgkantoren, NZa en SVB bieden relevante informatie over de aanvraagprocedure, formele tarieven, betalingen en trekkingsrecht.

Conclusie: Wat is het verschil tussen een Pgb Wlz en zorg in natura?

Met een pgb Wlz kunnen mensen zelf zorgverleners kiezen en hun zorg inkopen. Het biedt hen de vrijheid om eigen regie te behouden. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgverleners en diensten.

Het is cruciaal om het verschil te begrijpen om de juiste zorgkeuze te maken. Zorg in natura kan beperkingen hebben, terwijl een pgb meer flexibiliteit biedt voor gepersonaliseerde zorg.

Veelgestelde vragen

Wat is een Pgb voor thuiszorg in de Wlz?

Een Pgb voor thuiszorg in de Wlz is een persoonsgebonden budget dat je kunt gebruiken om zelf zorg in te kopen als je een Wlz-indicatie hebt en zelfstandig wilt blijven wonen.

Hoe krijg ik een Pgb voor thuiszorg in de Wlz?

Om een Pgb voor thuiszorg in de Wlz te krijgen, moet je eerst een Wlz-indicatie aanvragen. Als je die krijgt, kun je bij het zorgkantoor een Pgb aanvragen.

Kan ik met een Pgb zelf mijn zorgverleners kiezen?

Ja, met een Pgb kun je zelf je zorgverleners kiezen. Je kunt kiezen voor professionele zorgverleners of informele zorgverleners, zoals familieleden.

Wat is het verschil tussen Wlz en Wmo?

De Wlz is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. De Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning, helpt mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en deel te nemen aan de samenleving. Voor hulp vanuit de Wmo moet je bij de gemeente zijn.

Moet ik ook een eigen bijdrage betalen voor een Pgb in de Wlz?

Ja, als je een Pgb voor thuiszorg in de Wlz ontvangt, kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen. Deze bijdrage hangt af van je inkomen en vermogen.