Interim Cliëntenraad

De Interim Cliëntenraad kan tijdelijk als cliëntenraad functioneren om vervolgens nieuwe leden voor de toekomstige cliëntenraad te werven. Een Interim Cliëntenraadslid kan tijdelijk een kwaliteitszetel in een cliëntenraad op zich nemen of de cliëntenraad bijstaan met bepaalde expertise.

Soms lukt het niet om een cliëntenraad op te richten. De mensen zijn niet te vinden of het ontbreekt aan tijd en/of personeel om het goed aan te pakken. De Interim Cliëntenraad biedt uitkomst in de vorm van een tijdelijke cliëntenraad. De tijdelijke cliëntenraad helpt met het opstellen van het Instellingsbesluit, het Huishoudelijke reglement en de Samenwerkingsovereenkomst. Daarna eventueel met het opstellen van een communicatieplan en een werkplan. En met profielen voor nieuwe leden. Ook kan de Interim Cliëntenraad helpen om nieuwe leden te werven en in te werken. Dit alles duurt ongeveer drie maanden.

In specifieke gevallen kan het zijn dat een cliëntenraad bepaalde expertise mist. De Interim Cliëntenraad kan tijdelijk een kwaliteitszetel invullen. Bijvoorbeeld bij een fusie, een grote verbouwing of een faillissement.

Download hier een leaflet met informatie over de Interim Cliëntenraad

Meer weten? Bel of mail gerust!