Communicatie advies

Iedereen onderkent wel het belang van goede en duidelijke communicatie. Maar waarom gaat het dan toch zo vaak mis? Vaak komt dit doordat zender en ontvanger niet op dezelfde golflengte communiceren. Het is dan aan de zender, u als cliëntenraad, om de juiste golflengte te vinden.

Binnen het werkveld van de cliëntenraad komt u vooral de volgende communicatie-uitdagingen tegen:

  • Interne communicatie
  • Externe communicatie
  • Doelgroep in kaart brengen
  • Ken je gesprekspartners
  • Breng de boodschap succesvol over

Contact met de achterban

Om contact met de achterban te krijgen en te houden is een cliëntenraad meestal aangewezen op de zorgprofessionals als tussenpersoon. De cliëntenraad moet de achterban in ieder geval op de hoogte houden via:

  • De website van de organisatie
  • Informatiefolder
  • (Digitale) nieuwsbrief
  • Intern prikbord of informatiebeeldscherm

Interne communicatie

Het is als cliëntenraad belangrijk om je interne communicatie op orde te hebben. De verschillende leden moeten weten waar ze aan toe zijn en wat er gebeurt. Als de interne communicatie op orde is, geeft dit rust en regelmaat en dat wordt dan ook naar buiten toe uitgestraald. Vaak wordt de interne communicatie geregeld door de Ambtelijk Secretaris. Zorg ervoor dat u voor de interne communicatie goede en duidelijke afspraken maakt en nakomt.

Externe communicatie

Dit is zowel de communicatie naar de achterban toe als de communicatie met de andere stakeholders. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan personeel, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en cliënten. Het is voor u als cliëntenraad belangrijk dat u goed naar alle partijen luistert en tot u neemt. Daarna verpakt u de boodschap en zendt deze namens de cliëntenraad weer gericht de wereld in.

Externe communicatie is tegenwoordig een en al interactie. Sta dus ook open voor reacties en meningen van anderen, zoek het gesprek op en maak er gebruik van. Het is slim om eens per jaar op een A4-tje een beknopt communicatieplan op te stellen. Dit geeft richting en duidelijkheid aan alle betrokken partijen.

Maak het verschil

De partij die het beste communiceert en zich daar voor openstelt maakt uiteindelijk het verschil. Dit verschil begint bij uzelf, hoe belangrijk maakt u de communicatie en hoeveel tijd en energie investeert u er als cliëntenraad in? Het verschil maken begint bij goed luisteren en blijven communiceren.

Specialisten

In het netwerk zijn verschillende NCZ communicatiespecialisten die u kunnen helpen bij uw communicatie. De ene specialist is specialist op het gebied van interne of externe communicatie terwijl een andere specialist weer heel veel weet van het maken van geschikte teksten, nieuwsbrieven en communicatieplannen. U kunt als cliëntenraad gebruik maken van deze adviseurs. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!