Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de grootste aanbieder van Advies- en Behandeling, Verzorging en verpleging thuis, Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning en Wonen en zorg in Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk.

 

Vacatures nieuwe CR- en CCR leden

De volgende vacatures worden hier nader toegelicht:

 1. Lid lokale Clientenraad
 2. Voorzitter lokale Clientenraad (+ afvaardiging naar CCR)
 3. Voorzitter Centrale Clientenraad

 

A) Profiel lid lokale Clientenraad

Een lid van een (lokale) cliëntenraad (specifieke woonzorglocatie of thuiszorg)…

 • stelt het cliëntenbelang voorop;
 • heeft ervaring en/of betrokkenheid met/bij de zorg- en dienstverlening;
 • kan strikt onderscheid maken tussen eigen belang en cliëntenbelang;
 • kan onderscheid maken tussen cliëntenbelang en het belang van de instelling;
 • heeft betrokkenheid bij en kennis van de doelgroep, de instelling en het werkgebied en is bereid die kennis actueel te houden;
 • is in staat een samenwerkingsrelatie op te bouwen met de Centrale Cliëntenraad en andere regionale Cliëntenraden/vormen van cliënteninspraak;
 • is toegankelijk (zoekt de mensen op en is gemakkelijk benaderbaar);
 • heeft goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten en meningen, respectvol optreden);
 • is gemotiveerd, enthousiast en heeft aantoonbaar voldoende tijd en energie voor de activiteiten die tot de rol behoren;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • is Iemand die graag contact met de cliënten en hun netwerk wil onderhouden.

 

Bij voorkeur aangevuld met:

 • Specifieke deskundigheid of vaardigheid, zoals beleidsmatige interesse, secretariële vaardigheden, zorgkennis, administratieve/financiële kennis, etc.

 

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Mooie contacten en bijzondere verhalen.
 • Een betekenisvolle en plezierige rol in een cliëntenraad. Samen werken we aan goede zorg voor (toekomstige) cliënten, hun mantelzorgers/familie in de regio.
 • Een vergoeding van gemaakte (reis)kosten.
 • De mogelijkheid tot het volgen van (bij)scholing.
 • Apparatuur om thuis online overleg te kunnen voeren en/of wat zaken uit te werken kan worden gefacilieerd.
 • Daarnaast worden de leden van cliëntenraden van ZONL dikwijls meegenomen in activiteiten van de organisatie als ook attenties en eindejaarsgeschenk.

 

B) Profiel voorzitter lokale Cliëntenraad / zitting in CCR  

De Centrale Clientenraad (CCR) van Zorggroep Oude en Nieuwe Land fungeert als gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd op het gebied van cliëntenbeleid.

Een lid van de Centrale Cliëntenraad (vz lokale cliëntenraad)…

 • vertegenwoordigt cliënten en positioneert zich als zodanig, onderhoudt een intern netwerk of is in staat dat te doen;
 • weet wat de belangrijkste thema’s van de organisatie zijn of laat zich informeren.
 • kan zichzelf als CCR-lid inhoudelijk positioneren, zowel ten opzichte van de bestuurder als het management en de achterban;
 • kan zich helder en duidelijk uitdrukken, kan zijn of haar positie motiveren, luistert actief en weegt tegenwerpingen;
 • stelt het cliëntenbelang voorop;
 • heeft kennis van, ervaring met en/of betrokkenheid bij de zorg- en dienstverlening in brede zin, inclusief de maatschappelijke context en ontwikkelingen, mantelzorg en vrijwilligerszorg;
 • kan strikt onderscheid maken tussen eigen belang en cliëntenbelang;
 • kan onderscheid maken tussen cliëntenbelang en het belang van de instelling;
 • heeft betrokkenheid bij en kennis van de doelgroep en van de instelling;
 • is integer, enthousiast en gemotiveerd;
 • kan goed samenwerken; binnen de Centrale Cliëntenraad en in werkgroepen en andere samenwerkingsverbanden;
 • heeft goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten en meningen, respectvol optreden);
 • heeft voldoende tijd en energie; om actief bij te dragen aan de vergaderingen, deze goed voor te bereiden en is bereid in overleg ook zitting te nemen in andere samenwerkingsverbanden;
 • is bereid deel te nemen aan scholings- en informatiebijeenkomsten en in overleg de Centrale Cliëntenraad te vertegenwoordigen;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Welke basiscompetenties mogen van een CCR-lid worden verwacht?

Lef – Overtuigingskracht – Samenwerking

Welke ervaringscompetenties mogen van een CCR-lid worden verwacht:

Wendbaar – Omgevingsbewust – Analytisch – Leidinggevende capaciteiten

Bij voorkeur aangevuld (adviseursrol) met:

Specifieke deskundigheid of vaardigheid, zoals beleidsmatige interesse, bestuurlijke ervaring, zorgkennis, administratieve/financiële kennis, etc.

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Mooie contacten en bijzondere verhalen.
 • Een betekenisvolle en plezierige rol in de CCR. Samen werken we aan goede zorg voor (toekomstige) cliënten, hun mantelzorgers/familie in de regio.
 • Een vergoeding van gemaakte (reis)kosten.
 • De mogelijkheid tot het volgen van (bij)scholing.
 • Een vergoeding per formele bijeenkomst van de Centrale Cliëntenraad.
 • Apparatuur om thuis online overleg te kunnen voeren en/of wat zaken uit te werken kan worden gefacilieerd.
 • Daarnaast worden de leden van cliëntenraden van ZONL dikwijls meegenomen in activiteiten van de organisatie als ook attenties en eindejaarsgeschenk.

 

C) Profiel voorzitter van de Centrale Cliëntenraad

Van de voorzitter van de CCR mag verwacht worden dat hij/zij behalve de vereisten uit het profiel van een CCR-lid:

 • leiding kan geven aan de CCR; een regisseur is die met “hart voor de zaak” leiding geeft aan een team van afgevaardigden van de lokale cliëntenraden;
 • een onafhankelijke opstelling heeft;
 • het contact kan onderhouden tussen de CCR en de Raad van Bestuur;
 • over inhoudelijke kennis van de (ouderen)zorg, van besluitvormingsprocessen en verantwoordelijkheidsgevoel beschikt
 • affiniteit heeft met de doelstelling en de functie van ZONL;
 • in staat is namens de CCR gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur te adviseren;
 • het vermogen heeft om beleid te toetsen en daarbij onderscheid kan maken tussen hoofd- en bijzaken;
 • een teamspeler is;
 • algemene landelijke ontwikkelingen kan vertalen naar de gevolgen voor de zorg aan cliënten van ZONL en hun netwerk;
 • beschikt over goede uitdrukkings-, discussie- en communicatievaardigheden.

 

Folder Wervingscampagne Cliëntenraad ZONL

Informatie of direct reageren?

Reageren kan tot uiterlijk 20 december aanstaande!

Voor vragen en/of om gelijk te reageren, kunt u mailen naar Anja van Eijck, ambtelijk secretaris, e-mail: clientenraden@zorggroep-onl.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *