De ouderenzorg is erg in beweging.  Denk aan het scheiden van wonen en zorg.  De WMO. Allerlei taken die anders ingevuld gaan worden. De gevolgen voor de cliënt zijn soms klein, soms erg groot.

Juist in een tijd met veel veranderingen, is het van groot belang dat cliënten gehoord worden. Onze opdrachtgever heeft dat voor de locatie geregeld met een Cliëntenraad. Hierin spreken de bewoners met o.a. de Locatiemanager of de Regiodirecteur. Omdat de locatie onderdeel uitmaakt van een groter geheel, is er voor zaken die alle locaties van de stichting aangaan, een Centrale Cliëntenraad. Alhoewel de zittende leden van de cliëntenraad zeer betrokken zijn, blijkt het in de praktijk lastig om een stevig en constructief gesprekspartner te zijn voor het management.

Dus zoeken we een externe voorzitter en iemand die namens de Cliëntenraad wil participeren in de Centrale Cliëntenraad.  Iemand die affiniteit heeft met de doelgroep en wellicht zelfs in de vorm als Bestuurder/manager van een vergelijkbare instelling voor senioren.  Dat laatste scheelt en zeker als je bekend bent met het vakjargon.

Naast betrokkenheid, waardering en dankbaarheid kun je rekenen op koffie, een taartje op z’n tijd en op een vergoeding voor gemaakte reiskosten.  Rijk zal je er dus niet van worden. Je moet het dus hebben van plezier in het ontmoeten van mensen en het resultaat; een zo goed mogelijke ouderenzorg!

Verdere informatie. Er zijn ongeveer 6 vergaderingen per jaar van soms 2 uur, maar meestal iets korter. De huidige vergaderdag is dinsdagochtend. De Centrale Cliëntenraad komt in eenzelfde frequentie bijeen. Die vergaderingen duren wat langer en vinden meestal op maandagmiddag plaats. Verder kent deze stichting een christelijke signatuur. Geografisch is de locatie te vinden op een kleine afstand oostelijk van Utrecht.

Wil je meer informatie? Bel dan met Peter Dijkstra op 06 2280 2203 of mail Peter via peterdijkstra@mrzorg.nl

Voor meer informatie over Zorggroep Charim kunt u kijken op: www.zorggroepcharim.nl

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *