Vraag en Aanbod

Vraag en Aanbod

Er is even veel kennis en ervaring aanwezig bij cliëntenraadsleden als behoefte er aan. Als netwerkorganisatie wil NCZ het ‘halen en brengen principe’ mede tot uiting brengen door middel van deze pagina met vraag en aanbod.

Vraag en Aanbod

Medezeggenschapsregeling Wmcz2018 cliëntenraad Medisch Specialistisch Bedrijf

Bent u op zoek naar nieuwe leden, een (onafhankelijk voorzitter) of een Ambtelijk Secretaris? Heeft u bepaalde expertise en/of ervaring die u graag beschikbaar wilt stellen voor andere cliëntenraden? Laat het ons weten!

NCZ