Ziekenhuis Tjongerschans hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met patiënten en bezoekers. Naast goede medische- en verpleegkundige behandeling zijn ook gastvrijheid en informatievoorziening van belang. Voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten is een belangrijke rol voor de cliëntenraad weggelegd.

Vacatures voorzitter en lid Tjongerschans ZiekenhuisDe cliëntenraad van ziekenhuis Tjongerschans is een onafhankelijk adviesorgaan en denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Voorop staat dat een bijdrage wordt geleverd aan een goede zorg- en dienstverlening bij ziekenhuis Tjongerschans. De cliëntenraad is een kritische volger van het instellingsbeleid, voert overleg met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Betrokkenheid van de patiënt (patiëntparticipatie) in het zorgproces is een belangrijk uitgangspunt, dit onderwerp staat dan ook hoog op onze agenda. De cliëntenraad ziet er op toe dat de stem van cliënten gehoord wordt en zorgt ervoor dat er op de juiste plaats naar wordt geluisterd.

Er zijn momenteel vacatures voor een voorzitter en voor een lid van de cliëntenraad.

Vacature voorzitter clientenraad

“Als voorzitter van de cliëntenraad krijg jij de kans om de ontwikkelingen binnen het ziekenhuis van dichtbij te volgen en hier invloed op uit te oefenen. Zo wordt de positie van de cliënten versterkt.”

Wat verwachten zij van jou?

 • Je bent geïnteresseerd en op de hoogte van de algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg en in de patiëntenzorg in ziekenhuis Tjongerschans in het bijzonder;
 • Ervaring in de gezondheidszorg is een pré (medisch of zorgprofiel);
 • Je hebt oog en gevoel voor bestuurlijke processen en bent gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten te behartigen;
 • Je vertegenwoordigt de Cliëntenraad binnen en buiten het ziekenhuis;
 • Je zorgt samen met de vicevoorzitter en de ambtelijk secretaris voor de agenda;
 • Je ondertekent stukken namens de Cliëntenraad;
 • Je bent contactpersoon van de ambtelijk secretaris;
 • Je bent een verbindende factor binnen de Cliëntenraad;
 • Je let erop dat gemaakte afspraken – binnen de Cliëntenraad, met de directie et cetera – worden nageleefd;
 • Je bent het gezicht en de woordvoerder van de Cliëntenraad. De voorzitter wordt  daarbij geacht de mening van de Cliëntenraad te peilen voordat hij namens de raad een standpunt verwoordt;
 • Je bent de spin in het web. Je ontvangt informatie en signalen uit diverse geledingen van Tjongerschans, deelt die met de raad en geeft weer standpunten vanuit de Cliëntenraad door;
 • Je bewaakt de sfeer en eenheid binnen de Cliëntenraad en hebt hierbij gevoel voor persoonlijke verhoudingen;
 • Je hebt geen recente werkrelatie met ziekenhuis Tjongerschans;
 • Je bent bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en kennis te vergaren over de nationale én regionale zorg.

 

Jouw vaardigheden

Daarbij wordt van de voorzitter verwacht dat hij / zij:

 • beschikt over voldoende tijd (6-8 uur per week);
 • beschikt over bestuurlijk inzicht;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie en je bent in staat beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief.
 • zich kan inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen. Verder heb je een kritische, positieve en open houding zowel binnen de cliëntenraad als naar de professionals in het ziekenhuis.
 • in staat is richting te geven aan de visie op de positie, het doel en de werkwijze van de Cliëntenraad;
 • over goede vaardigheden als vergadervoorzitter beschikt;
 • zowel inhoudelijk (visie) als praktisch leiderschap toont;
 • gericht is op een goede samenwerking binnen de Cliëntenraad;
 • gericht is op een goede samenwerking met de directie en daarbij onafhankelijk van de directie het standpunt van de Cliëntenraad blijft verwoorden;
 • over goede communicatieve vaardigheden beschikt zoals passend motiveren, feedback geven en reflecteren op het functioneren van de Cliëntenraad.

 

Goed om te weten

Je beschikt over een redelijk flexibele agenda in verband met gewenste aanwezigheid bij vergaderingen. Eens in de maand wordt in de meeste gevallen op de late woensdagmiddag vergaderd. Daarnaast heb je even zoveel keren overleg met het DB en de directie. Tijdens de zomerperiode wordt er kort met elkaar afgestemd. De overige tijd besteed je aan het onderhouden van contacten, het deelnemen aan overleggen en het voorbereiden van adviezen. De Cliëntenraad bestaat uit zeven personen.

Wat hebben zij voor jou?

 • De mogelijkheid om ontwikkelingen binnen het ziekenhuis van dichtbij te volgen.
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en daarmee de positie van cliënten te versterken.
 • Deskundigheidsbevordering.
 • Een vacatievergoeding.

 

Vacature lid clientenraad

 

Wat verwachten zij van jou?

Je bent geïnteresseerd in de gezondheidszorg en op de hoogte van de algemene ontwikkelingen van de gezondheidszorg en in de patiëntenzorg in ziekenhuis Tjongerschans in het bijzonder. Je hebt bij voorkeur een medisch of zorgprofiel. Ervaring in de gezondheidszorg is een pré. Je hebt oog en gevoel voor bestuurlijke processen en bent gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten te behartigen. Verder ben je bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en kennis te vergaren over de nationale én regionale zorg. Je hebt geen recente werkrelatie met ziekenhuis Tjongerschans.

Jouw vaardigheden

Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie en je bent in staat beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief. Je bent in staat om hoofd- van bijzaken te scheiden. Je kunt je inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen. Verder heb je een kritische, positieve en open houding zowel binnen de cliëntenraad als naar de professionals in het ziekenhuis. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Goed om te weten

Je beschikt over een redelijk flexibele agenda in verband met gewenste aanwezigheid bij vergaderingen. Het tijdsbeslag is gemiddeld tien uur per maand waarbij eens in de maand in de meeste gevallen op de late woensdagmiddag wordt vergaderd. Tijdens de zomerperiode wordt er kort met elkaar afgestemd. De overige tijd besteed je aan het onderhouden van contacten, het deelnemen aan overleggen en het voorbereiden van adviezen.

Wat hebben zij voor jou?

 • De mogelijkheid om ontwikkelingen binnen het ziekenhuis van dichtbij te volgen.
 • De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en daarmee de positie van cliënten te versterken.
 • Deskundigheidsbevordering.
 • Een vacatievergoeding.

Vacatures voorzitter en lid Tjongerschans Ziekenhuis

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *