Sneek

4 tot 6 uur per week

tot 31 januari 24

Heb jij bestuurlijke ervaring en hart voor de zorg? Zie je de meerwaarde van medezeggenschap, om het ‘Mei Elkoar’ te doen? Dan komen wij graag met jou in contact!

Patyna zoekt een onafhankelijk voorzitter voor onze Centrale Cliëntenraad met bestuurlijke ervaring, die zich wil inzetten voor kwaliteit van zorg en leven voor onze cliënten. Deze (onbezoldigde) functie betreft gemiddeld 4-6 uren per week tegen een vrijwilligersvergoeding. Zittingsduur is 4 jaar, ingaande 1 april 2024.

Vacature voorzitter centrale cliëntenraad Patyna

Patyna biedt in Fryslân alle vormen van ouderenzorg, van thuiszorg tot intensieve verpleeghuiszorg en revalidatie. De organisatie heeft ruim 3.000 personeelsleden, 1.600 cliënten en 25 locaties.

De ouderenzorg heeft met grote veranderingen te maken, zoals de zorgkloof, transitie naar zwaardere zorg en veranderde financiering. Daarnaast wordt nog meer dan voorheen de samenwerking gezocht met de cliënt, familie, collega’s en vrijwilligers. Het is belangrijk om vanuit de cliënten hierover mee te praten en mee te beslissen. Als voorzitter heb je samen met de 10 cliëntenraadsleden en de adviseur medezeggenschap een belangrijke rol in de belangenbehartiging van onze cliënten.

Jouw functie

Voor het optimaal laten aansluiten van onze zorg- en dienstverlening op de vraag van onze cliënten is medezeggenschap een belangrijke waarde. De centrale cliëntenraad (CCR) adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor onze bewoners en cliënten belangrijk zijn. Er is 8-10 keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur over de strategische koers en beleid voor onze cliënten. Dit betreft onder meer kwaliteitsplannen, reablement, voeding, huisvesting en overige plannen voor een toekomstbestendige ouderenzorg.

Wij zoeken een voorzitter met de juiste vaardigheden om, samen met de CCR, op een soepele manier medezeggenschap in de praktijk te brengen. Samen gaan we voor medezeggenschap die in de praktijk werkt en die van meerwaarde is.

Taken van de voorzitter Centrale Cliëntenraad

 • Voorzitten van de vergaderingen met de CCR en de RvB, 8-10 keer per jaar in Sneek
 • Agendaoverleg met de RvB
 • Zorgdragen voor een effectieve samenwerking binnen de CCR en met de RvB
 • Deelname aan interne klankbordgroepen of overlegsituaties uit hoofde van de CCR
 • Het gezicht zijn van de CCR, het belang van cliëntmedezeggenschap intern en extern uitdragen

Past onderstaande bij jou? 

 • Bestuurlijke kwaliteiten en kennis van (groeps)processen
 • Sterke affiniteit met de zorg en met medezeggenschap
 • Bereid tot beschikbaar stellen van tijd en flexibiliteit voor extra overlegmomenten
 • Vanuit een verbindende stijl een functionele samenwerkingsrelatie opbouwen met de cliëntenraadsleden en met de RvB
 • Inzicht verwerven in beleidsvelden en hoofdlijnen van de organisatie, juist prioriteren en beslissingen nemen
 • Beleidsnotities lezen, wegen en interpreteren
 • Anderen stimuleren om een bijdrage te leveren, hierbij de balans bewaken tussen slagvaardig en democratisch optreden

Persoonlijkheidskenmerken

 • Brede maatschappelijke belangstelling
 • Affiniteit met ouderenzorg en het cliëntbelang in het bijzonder
 • Aantoonbare technische vaardigheden als voorzitter
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
 • Is verbindend en geeft ruimte
 • Beweegt mee met de veranderende omgeving en kan hier op inspelen
 • Onafhankelijke, positief kritische opstelling met een open vizier
 • Kordaat, vasthoudend of zakelijk optredend als het nodig is

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tine van der Veen, adviseur medezeggenschap: cliëntenraad@patyna.nl of 06-25748931 (ma/do).

Reageren

Geïnteresseerd? Dan komen we graag in contact! Stuur ons een CV en motivatiebrief via de button voor 31 januari 2024. Daarna nemen wij contact met je op.

Misschien ook interessant voor u

Centrale Cliëntenraad

Profielen leden en voorzitter cliëntenraad

Workshop ‘Voorzitter (centrale) cliëntenraad’

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *