Voorzitter van de centrale cliëntenraad Cicero Zorggroep

Wilt u uw talenten en ervaring inzetten om de centrale cliëntenraad voor te zitten van één van de meest betrouwbare en stabiele Zuid-Limburgse zorgorganisaties? Heeft u affiniteit met de ouderenzorg en past u bij onze kernwaarden ‘vriendelijk, vertrouwd en vakkundig’? Bent u tevens op de hoogte van het reilen en zeilen in de gezondheidszorg en de meerwaarde van goed werkende medezeggenschap? Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter van de centrale cliëntenraad!

Wat gaat u doen?

Binnen Cicero vinden we meepraten, meedoen en meebeslissen door middel van zeggenschap, medezeggenschap en inspraak van essentieel belang voor het leveren van goede zorg. De cliëntenraad heeft een belangrijke rol in het realiseren hiervan.

Cicero Zorggroep kent één centrale en meerdere lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad (CCR) behandelt de zaken die van belang zijn voor het Cicero brede beleid; de lokale cliëntenraden (CR) behandelen de zaken die van lokaal belang zijn. De centrale cliëntenraad is een vorm van samenwerking waarbij de lokale cliëntenraden vertegenwoordigd worden door één gemandateerd persoon. Deze gemandateerde neemt vervolgens deel aan de centrale cliëntenraad. Zo is er sprake van een goede afstemming tussen het centrale Cicero brede beleid en de lokale realisatie van zorg, zonder voorbij te gaan aan de wensen en behoeften van de cliënten. De centrale cliëntenraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.

De werkzaamheden van de voorzitter van de CCR zijn o.a.:

 • Het afstemmen van de agenda van het overleg met de ambtelijk secretaris en de raad van bestuur;
 • Het leiden van de vergadering en de leden stimuleren en motiveren tot een actieve bijdrage binnen de doelstelling van de cliëntenraad;
 • Het eerste aanspreekpunt zijn voor de leden van de CCR;
 • Zorgdragen voor continuïteit van de werkzaamheden van de CCR;
 • Toezien op de uitvoering en borging van de medezeggenschapsregeling Cicero Zorggroep;
 • Het toezien op het naleven van de relevante wet- en regelgeving, waaronder Wmcz 2018;
 • Functioneel contact onderhouden met de ambtelijk secretaris van de CCR;
 • Functioneel contact onderhouden met de voorzitters van de andere interne medezeggenschapsorganen (PAR en OR);
 • Functioneel contact onderhouden met de bestuurder van Cicero Zorggroep.

Vacature voorzitter centrale cliëntenraad Cicero ZorggroepWie is Cicero Zorggroep?

Cicero Zorggroep is een toonaangevende en vernieuwende Zuid-Limburgse ondernemer, die ouderen en mensen met een beperking ondersteunt om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven.

Cicero Zorggroep levert cliëntgerichte, kwalitatief hoogstaande intra-, semi-, en extramurale zorg en diensten aan zo’n 2.500 cliënten, vanuit diverse zorglocaties in Zuid-Limburg. De 2.200 medewerkers en 800 vrijwilligers zijn aanspreekbaar op de kernwaarden: vriendelijk, vertrouwd en vakkundig.

 Wat vragen zij van u?

 • U heeft tenminste hbo denk- en werkniveau;
 • U kent de kaders voor het optreden als voorzitter CCR en u bent op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving, waaronder Wmcz 2018;
 • U heeft kennis van bestuurlijke processen, bij voorkeur in de zorgsector;
 • U heeft kennis van groepsprocessen, invloedstijlen en groepsleiderschap;
 • U beschikt over goede gespreks- en vergadervaardigheden;
 • U heeft inzicht in het geheel van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functies van de CCR;
 • U beschikt over het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersrol uit te oefenen;
 • U bent gesprekspartner op verschillende werk- en denkniveaus;
 • U heeft het vermogen om functioneel te sturen op de procesgang om tot medezeggenschap te komen;
 • U verricht uw werkzaamheden onafhankelijk, onpartijdig en met respect voor vertrouwelijke informatie;
 • U bekleedt geen onverenigbare functie met die van voorzitter CCR en er is geen sprake van belangenvermenging;
 • U bent beschikbaar om gemiddeld 4 uur per week te besteden aan de werkzaamheden als voorzitter CCR;
 • U bent bereid zich voor een minimale periode van 4 jaar aan de CCR te verbinden.

Wat bieden zij u?

Als voorzitter CCR bent u niet aan Cicero Zorggroep verbonden door middel van een dienstverband. U ontvangt een vergoeding voor uw diensten.

 Heeft u nog vragen?

Wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Diana Stahlmann, ambtelijk secretaris CCR, M 06 50 08 80 51.

Of gewoon meteen solliciteren?

U kunt uw CV en motivatiebrief vóór zondag 30 januari 2022 sturen naar sollicitatie@cicerozorggroep.nl ovv Vacature voorzitter centrale cliëntenraad Cicero Zorggroep

De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 februari.

 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Misschien ook interessant voor u:

Cursus Resultaatgericht vergaderen voor (onafhankelijk) (vice) voorzitter cliëntenraad, van 2 februari t/m 9 maart.

 

 

Vergelijkbare berichten

2 reacties

 1. Buiten geestelijk en lichamelijk welzijn m.b.t. functie voorzitter CCR binnen uw organisatie kent u geen leeftijd grens?

  1. Daar wordt niet naar verwezen in de vacature, dus ik zou zeker een poging wagen als u belangstelling heeft! Succes alvast! Hartelijke groeten, Marika Biacsics

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *