Locatie Arnhem

Ca. 10 uur per maand

Einddatum mei 2023

Lid Cliëntenraad Thuiszorg Rijnstad


De cliëntenraad van Thuiszorg Rijnstad is op zoek naar gemotiveerde mensen die direct ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening en die belangstelling hebben voor de vacature van Cliëntenraadslid.

Over Thuiszorg Rijnstad Verzorging & Verpleging

Thuiszorg Rijnstad levert persoonlijke thuiszorg zoals Verpleging en Persoonlijke verzorging. Thuiszorg Rijnstad wil mensen in staat stellen zo lang mogelijk op een waardevolle en zelfstandige manier in hun vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen. Toonaangevend door het leveren van hoge kwaliteit en door ons in te richten op intensieve samenwerking – dichtbij onze cliënten – met ketenpartners, het sociale domein en andere zorgaanbieders.
Thuiszorg Rijnstad verleent zorg aan 40 cliënten. Met ongeveer 30 zorgverleners is Thuiszorg Rijnstad een thuiszorgorganisaties in Arnhem met een sterke focus op Arnhem-Zuid.

De cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) cliënten van Thuiszorg Rijnstad. Daarvoor heeft de cliëntenraad periodiek overleg met de directie. De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn zodat kwalitatief goede zorg kan worden geleverd. Daarnaast heeft de cliëntenraad op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (Wmcz 2018) de bevoegdheid om instemming te verlenen op bepaalde beleidsonderwerpen en om gevraagd en ongevraagd advies te geven.
Voornemens van Thuiszorg Rijnstad, die de belangen in de breedste zin van het woord van de cliënt raken, worden door de directie aan de cliëntenraad ter instemming of advisering voorgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld over belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van Thuiszorg Rijnstad, het vaststellen of wijzigen van een klachtenregeling voor cliënten of het vaststellen van beleid op het gebied van onder andere veiligheid, gezondheid of hygiëne van cliënten.

De leden van de Cliëntenraad

Thuiszorg Rijnstad heeft op dit moment een cliëntenraad en is op zoek naar een aanvullende nieuwe leden. Om lid te worden van de cliëntenraad hoeft u geen specifieke opleiding te hebben.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die:

  • Directe ervaring met- dan wel betrokkenheid hebben bij de zorg;
  • Zich kunnen inleven in de positie van de cliënt/zorgvrager;
  • Gericht zijn op samenwerking en daarbij een kritisch-positieve instelling kunnen laten zien;
  • In staat zijn om beleidsstukken te lezen, een visie te vormen en daarover op basis van wederzijds belang en respect in gesprek te gaan;
  • Creatief zijn in het zoeken naar oplossingen en verwoorden van ideeën;
  • In staat zijn zich goed in woord en geschrift uit te drukken en goed met een computer kunnen omgaan;
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, waaronder informatie onder embargo.
  • Het lidmaatschap van de cliëntenraad is een onbezoldigde functie, waarvoor een onkostenregeling geldt.
  • Nieuwe leden krijgen een E-Learning aangeboden met basisinformatie over het werk van een cliëntenraad.
  • De cliëntenraad van Thuiszorg Rijnstad is lid van NCZ en kan altijd een beroep doen voor advies en ondersteuning.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thuiszorg Rijnstad via mail: info@thuiszorgrijnstad.nl met als onderwerp: Informatie cliëntenraadslid.

Solliciteren

Heeft u belangstelling voor een functie als lid van de cliëntenraad, dan ontvangen wij graag uw motivatie en CV voor 1 mei 2023. U kunt uw persoonlijke motivatie brief zenden naar: Thuiszorg Rijnstad t.a.v. de directie, Akkerwindestraat 71, kamer 103, 6832 CV Arnhem, of mailen naar: info@thuiszorgrijnstad.nl

Als onderdeel van de procedure zal een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten
kunnen worden overgelegd dan wel voor aanstelling zijn afgegeven.

Misschien ook interessant voor u:

De uitdagingen voor cliëntenraden in de Thuiszorg

Wat is een cliëntenraad?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *