Workshop WMCZ en verhuur

Workshop WMCZ en verhuur

 500,00

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vormt (nog) de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg van de cliëntenraden. De WMCZ beschrijft onder andere de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad.

WMCZ en verhuur

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vormt (nog) de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg van de cliëntenraden. De WMCZ beschrijft onder andere de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad. De wet geeft ook aan bij welke beslissingen de cliëntenraad in elk geval betrokken moet worden en op welke terreinen de cliëntenraad ongevraagd advies kan uitbrengen.
Inhoud

Tijdens deze workshop bespreken we de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. U maakt kennis met de rechten en plichten van de cliëntenraad. Daarbij is aandacht voor de algemene bevoegdheden en de specifieke bevoegdheden. Ook kijken we naar de procedures uit de wet en de bijbehorende beroepsmogelijkheden.

We leggen de relatie tussen de WMCZ en de huurders. Bij steeds meer verzorgings- en verpleeghuizen is sprake van verhuur. Huurders hebben eveneens inspraak op een aantal besluiten. Dat is geregeld in de ‘Wet op het overleg huurders – verhuurder’. Daarin staat onder andere dat er een huurderscommissie moet worden ingesteld. In de cursus kijken we hoe deze twee wetten en hoe deze twee medezeggenschapsorganen (de cliëntenraad en de huurderscommissie) zich tot elkaar verhouden. Waar kun je samenwerken en waar niet.

We kijken tevens naar de actuele stand van zaken m.b.t. de nieuwe Wmcz.

In de workshop wordt steeds een relatie met uw praktijk gelegd. Wij nodigen u uit om vooral uw eigen vragen en problemen in te brengen.

Duur

één dagdeel

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden.

Uw Trainer

Hans van Dinteren of Wim Eggens

PDF
Bijzonderheden

Misschien ook interessant voor u:

Lagerhuis Wmcz debat

Prijs
  • € 500,- bij lidmaatschapspakket BASIS en voor niet-leden
  • € 450,- bij lidmaatschapspakket PLUS
  • € 400,- bij lidmaatschapspakket MAXI

BTW wordt niet berekend vanwege CRKBO registratie.

Reiskosten trainer op nacalculatie o.b.v. € 0,20 per kilometer of openbaar vervoer eerste klas reizen.

één dagdeel

€ 500,-

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!