Home Trainingen - NCZ Workshop ‘WMCZ en verhuur’

Workshop ‘WMCZ en verhuur’

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vormt (nog) de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg van de cliëntenraden. De WMCZ beschrijft onder andere de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad. De wet geeft ook aan bij welke beslissingen de cliëntenraad in elk geval betrokken moet worden en op welke terreinen de cliëntenraad ongevraagd advies kan uitbrengen.

Deze workshop is op aanvraag. Gebruik hiervoor de knop ‘inschrijven’.

Tijdens deze workshop bespreken we de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. U maakt kennis met de rechten en plichten van de cliëntenraad. Daarbij is aandacht voor de algemene bevoegdheden en de specifieke bevoegdheden. Ook kijken we naar de procedures uit de wet en de bijbehorende beroepsmogelijkheden.

We leggen de relatie tussen de WMCZ en de huurders. Bij steeds meer verzorgings- en verpleeghuizen is sprake van verhuur. Huurders hebben eveneens inspraak op een aantal besluiten. Dat is geregeld in de ‘Wet op het overleg huurders – verhuurder’. Daarin staat onder andere dat er een huurderscommissie moet worden ingesteld. In de cursus kijken we hoe deze twee wetten en hoe deze twee medezeggenschapsorganen (de cliëntenraad en de huurderscommissie) zich tot elkaar verhouden. Waar kun je samenwerken en waar niet.

We kijken tevens naar de actuele stand van zaken m.b.t. de nieuwe Wmcz.

In de workshop wordt steeds een relatie met uw praktijk gelegd. Wij nodigen u uit om vooral uw eigen vragen en problemen in te brengen.

Eén dagdeel.

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden.

Op aanvraag.

Inschrijven

Workshop 'WMCZ en verhuur'
Available Tickets: Onbeperkt
Het "Workshop 'WMCZ en verhuur'" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

03 jun 2024 - 03 dec 2024

Locatie

Op de eigen locatie
Categorie
INSCHRIJVEN
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *