WEBINAR cliëntenraad ziekenhuis en de personele unie

WEBINAR cliëntenraad ziekenhuis en de personele unie

 30,00

Webinar over de Personele Unie in het ziekenhuis en hoe dit nu loopt n.a.v. de verplichting voor het MSB om een cr op te richten, o.l.v. Marika Biacsics.

Webinar Cliëntenraad Ziekenhuis en de Personele Unie

Inhoud

Medisch Specialistische Bedrijven in ziekenhuizen zijn niet uitgezonderd van de verplichting om een cliëntenraad op te richten conform de Wmcz 2018 wanneer zij 10 of meer zorgverleners hebben. Dit kan de medezeggenschap in het ziekenhuis complex maken. Want, richt je dan twee cliëntenraden op? Of, ga je voor de, door de wetgever voorgestelde vorm, van Personele Unie?

Inmiddels is er in alle ziekenhuizen een keuze gemaakt voor óf de vorm van de Personele Unie óf twee cliëntenraden. Deze webinar is een vervolg op de webinar over het oprichten van een Personele Unie:

  • Is de medezeggenschapsregeling/zijn de medezeggenschapsregelingen door alle partijen ondertekend?
  • Welke afspraken hebben jullie gemaakt en werken die in de praktijk?
  • Hebben jullie bijvoorbeeld een informatie/communicatie protocol opgesteld?
  • Hoe gaan de overleggen met beide besturen tegelijkertijd, en apart?
  • Welke onderwerpen lenen zich voor gezamenlijk overleg en welke moeten afzonderlijk besproken en behandeld worden?
  • Hoe is de samenstelling binnen jullie Personele Unie en hoe zijn de taken verdeeld?
  • Valt het mee of valt het tegen met de extra taken?
  • Hoe informeren jullie je achterban over de veranderingen?
  • Kortom: wat zijn tips & trics, wat zijn knelpunten, waar lopen andere cliëntenraden tegenaan, hoe lossen zij het op en wat kunnen jullie hiervan meenemen?

 

Bekijk hier een filmpje met uitleg over de Personele Unie

Duur

Anderhalf uur maximaal

Voor wie

(centrale) cliëntenraden, patiënten adviesraden, cliëntenraad ondersteuners, bestuurders en managers van ziekenhuizen, particuliere klinieken, expertiseklinieken en medisch specialistische bedrijven.

Uw Gespreksleider

Marika Biacsics – van der Horst

Bijzonderheden

Misschien ook interessant voor u:

Webinar Wmcz2018 en de Medezeggenschapsregeling

Prijs

€ 30,00 per persoon.

Prijs: 

€ 30,-

BTW wordt niet berekend i.v.m. CRKBO registratie

Duur:

1,5 uur

Datum en tijdstip:

Op aanvraag

 

Andere data?

NCZ