30 november 2021 WEBINAR Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

30 november 2021 WEBINAR Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

 50,00

Een webinar over klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en wat het betekent voor cliënten, cliëntenraden, klachtenfunctionarissen en zorgbestuurders.

Cliëntenraad en klachten en geschillen in de zorg

In deze webinar gaan we in op de betekenis van klachten en geschillen in de zorg. We gaan in op klachtmogelijkheden en routes voor cliënten. Op de rol van de klachtenfunctionaris. En op de rol, taak en functie van zowel de zorgorganisatie als van de cliëntenraad. En tot slot op de mogelijkheden om elkaar te versterken en samen te werken aan verbeteringen van de zorg.

Inhoud

Deze en meer vragen komen aan de orde in de webinar: 

 • Wat is een klacht?
 • Welke klachtmogelijkheden zijn er voor cliënten?
 • Hoe loopt een formele klachtenprocedure?
 • Wat is de rol en de taak van de onafhankelijke Klachtenfunctionaris?
 • Wat doet een onafhankelijke Geschilleninstantie?
 • Welke plichten heeft de zorgaanbieder conform de Wkkgz?
 • Wat is de rol van de (centrale) cliëntenraad t.a.v. klachten en geschillen?
 • Hoe kunnen klachtenfunctionarissen en cliëntenraden elkaar versterken?

 

Doel/Resultaat

Aan het eind van de webinar:

 • Bent u op de hoogte van wat de Wkkgz betekent voor cliënten en hoe u hun hierop kunt attenderen;
 • Bent u op de hoogte van wat de Wkkgz betekent voor de zorgorganisatie en hoe u dit kunt controleren;
 • Bent u op de hoogte van de rechten en plichten van de (centrale) cliëntenraad t.a.v. het klachtrecht en hoe u hierop kunt acteren;
 • Heeft u handvatten gekregen om samen te werken met de klachtenfunctionaris;
 • Bent u geïnspireerd over ‘de kracht van de klacht!’
Datum/Tijdstip

Dinsdag 30 november 2021 van 10.00 – 11.30 uur

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg.

Ambtelijk secretarissen of ondersteuners, klachtenfunctionarissen, managers, bestuurders in de zorg, andere belanghebbenden.

Uw Trainer
Bijzonderheden

Misschien ook interessant voor u:

E-learning klachten en geschillen

Bent u op zoek naar een expert op het gebied van klachten en geschillen in de zorg? Of heeft u belangstelling voor de opleiding tot klachtenfunctionaris? Dan verwijzen wij u graag naar expertisecentrum Quasir.

Prijs

€ 50,00

€ 30,00 voor NCZ-leden

Gratis voor leden van Beroepsorganisatie ASC

Datum/Tijdstip

 

Dinsdag 30 november 2021

van 10.00 – 11.30 uur

Andere data?

NCZ