Home Trainingen - NCZ Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 2025
Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 2025

Een beroepsgerichte opleiding op HBO-niveau en CPION gecertificeerd

Een ambtelijk secretaris of cliëntenraad ondersteuner bevindt zich vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?

De cliëntenraad heeft als opdracht om vanuit het cliëntperspectief invloed uit te oefenen op de besluiten en de handelwijze van de zorginstelling. Hoe kun je als Ambtelijk Secretaris die rol van de cliëntenraad stimuleren en bevorderen zodat de cliëntenraad in de positie wordt gebracht om deze rol ook te kunnen vervullen?

NCZ hecht veel belang aan de ondersteuning die cliëntenraden en hun leden nodig hebben. Om dat te benadrukken, heeft NCZ een geregistreerde beroepsgerichte opleiding tot Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad ontwikkeld.

De opleiding is gecertificeerd door CPION en degenen die de opleiding met minstens een voldoende afsluiten, ontvangen een diploma en worden opgenomen in het SPEN-register (Lloyds).

 • Frissen we de kennis van de relevante wetgeving op.
 • Denken we na over jouw rol in de organisatie.
 • Verdiepen we ons in de processen die zich afspelen binnen de cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur en kijken we naar communicatie en rollen binnen de groep en jouw rol in deze processen.
 • Staan we stil bij de financiële cyclus en de rol van de cliëntenraad vanuit het cliëntenperspectief.
 • Onderzoeken we hoe je vanuit een visie op medezeggenschap het accent van het werk van de cliëntenraad kunt verschuiven van controleren naar mee-beleid ontwikkelen.
 • Maken we kennis met een format om advies en instemmingsaanvragen te beoordelen.
 • Staan we stil bij de diverse vormen van cliëntenparticipatie en contacten met de achterban.
 • Kijken we hoe je effectief en efficiënt kunt vergaderen.
 • Onderzoeken we het besluitvormingsproces en kijken we hoe dat verbeterd kan worden.
 • Verdiepen we ons op de invloed van de cultuurdimensies van een organisatie en cliëntenraad.
 • Onderzoeken we ontwikkelingen in organisaties en in de zorg en de effecten ervan op de medezeggenschap door cliëntenraden.
 • Combineren we kennis en vaardigheden in interactieve werkvormen en collegiale consultatie.
 • Maken we een plan hoe je de cliëntenraad kunt verleiden om intensief contact met de achterban te onderhouden.
 • Kennisdeling.
 • Uitwisselen van ervaringen.
 • Kennismaken met werk- en handelwijzen die je in je eigen praktijk kunt toepassen.
 • Praktijkoefeningen.
 • Nadenken en reflecteren.
 • De lesdagen zijn op de maandagen: 10 februari, 10 maart, 7 april, 19 mei, 16 juni en 8 september 2025
 • Een lesdag duurt telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur, onderbroken door een uur lunchtijd.
 • De prijs voor de opleiding bedraagt € 3500,00 inclusief koffie, thee, fris, lunch, lesmateriaal, diploma en vermelding in het SPEN register.
 • De locatie is nog niet bekend, maar in de regio Nijkerk.
 • Voorafgaand aan iedere lesdag ontvang je huiswerk voor de opleiding, tijdsduur per huiswerkopdracht maximaal 1 uur.
 • De opleiding is gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau.
 • De opleiding is bedoeld voor ambtelijk secretarissen van cliëntenraden en cliëntenraadsondersteuners.
 • Specifieke voorkennis is niet vereist.
 • Tijdens de opleiding kan de inhoud aangepast worden aan de vragen van de deelnemers.
 • De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht (examen).
 • Na behalen van het examen ontvangen de deelnemers een CPION erkend diploma en een registratie in het Abituriëntenregister.
 • De hoofddocent en coördinator van de opleiding is Inge Hoekstra.
 • Inge Hoekstra en Erna Vinke (beide NCZ verbonden trainers)  begeleiden afwisselend de opleidingsdagen.  Daarnaast worden er voor specifieke onderwerpen enkele gastdocenten en/of gastsprekers ingezet.
 • De opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad is door de accreditatiecommissie van de SCOOR-RMZO geaccrediteerd voor 10 PE punten. Ambtelijk Secretarissen die als MZ trainer/opleider zijn geaccrediteerd/geregistreerd door het RMZO-SCOOR register komen hiervoor in aanmerking.

Dag 1 Kaders van de opleiding, wetgeving en takenpakket ASC 

Thema’s die aan bod komen:

– Kennismaking
– Taak, rol en positie van de ASC;
* verschillende rollen
* takenpakket/functieomschrijving
* bewustwording van rol die je als ASC vervult in samenwerking met het dagelijks bestuur van de (centrale)
   cliëntenraad
* verschillende soorten cliëntenraden
– Intervisie
– WMCZ 2018;
* kaders van de wet
* inrichting MZ (C)CR/OR, verwantenraad/bewonerscommissie, wat moet, wat mag?
* medezeggenschapsregeling
* actuele ontwikkelingen
* visie op medezeggenschap
* overige wetgeving

Doel/resultaat:

– Zicht op de kaders, opzet, structuur en werkwijze van de opleiding
– Verwachtingen over en weer zijn duidelijk
– Methodische casuïstiek aanpak via intervisie
– Zicht op taak, rol, positie van AS
– Kennis van WMCZ
– Start visieontwikkeling: waarom cliëntenmedezeggenschap

Tijdsinvestering huiswerk: 2,5 uur

Dag 2 Interne medezeggenschap, netwerk en werkprocessen  

Thema’s die aan bod komen:

– Het interne netwerk: Verkenning van de relatie bestuur-toezicht-medezeggenschap en de (mogelijke) rol van de ASC hierbij
 – Governance code
– Werkprocessen (centrale) cliëntenraad;
* afstemming met de RvB/MT/RvT/OR/VAR
* oefenen met Cirkel van invloed (met name als ASC)
* grenzen van de medezeggenschap
* intervisie

Doel/resultaat:

– Zicht op Governancecode 2017
– Intern MZ-netwerk in kaart
– Criteria ontwikkelen t.a.v. casuïstiek vanuit Cliënten perspectief

Tijdsinvestering huiswerk: 2,5 uur

Dag 3 Financiële cyclus, teamrollen en vergadertechniek 

Thema’s die aan bod komen:

– Financiële cyclus
– Jaarrekening/begroting
– Analyse van een begroting
–  Planmatig werken/jaarplan
–  Kennis over theorie groepsprocessen/teamvorming en de rol van de AS
– Teamrollen Belbin
– Intervisie

Doel/resultaat:

– Zicht op financiële cyclus en geoefend
– Analyse van begroting en jaarrekening vanuit cliëntenperspectief.
– Planmatig werken/jaarplan
– Kennis over theorie groepsprocessen/teamvorming en de rol van de ASC

Tijdsinvestering huiswerk: 2,5 uur

Dag 4 Beoordeling adviesaanvraag  en  schriftelijke communicatie  

Thema’s die aan bod komen:

– Beoordeling advies/instemmingsaanvraag
– Vergadertechniek PIP en BOB
– Omgaan met lastig gedrag met behulp van de Roos van Leary
– Tips en tricks voor het schrijven van een advies, notulen, jaarverslag
– Intervisie

Doel/resultaat:

– Zicht op schriftelijke communicatieve vaardigheden
– Zicht op procedurele en inhoudelijk advies/ instemmingsaanvraag
– Beoordelen van een advies aanvraag en schrijven van een advies
– Geoefend met omgaan met lastig gedrag

Tijdsinvestering huiswerk: 2,5 uur

Dag 5 Gezichtsbepalers in de (C)CR , cliëntenraadpleging  en werving 

Thema’s die aan bod komen:

– Visie op medezeggenschap
– Gezichtsbepalers (C)CR
– Visie op uitvoering functie ASC
– Intervisie
– Cliëntenraadpleging/Contact achterban
– Werving van nieuwe leden voor (C)CR

Doel/resultaat:

– Visie op medezeggenschap
– Cliëntenparticipatie/Achterban contact
– Visie op positie ASC
– Profilering (C)CR

Tijdsinvestering huiswerk: 2,5 uur

Dag 6:  Communicatie, cultuur en presentatie eindopdracht 

Thema’s die aan bod komen:

– Communicatie en Cultuur in (C)CR en de rol van de AS
– De kracht van feedback
– Presenteren en profileren als AS
– Persoonlijk plan van aanpak

Doel/resultaat:

– Zicht (op aanpak) communicatie en cultuur in de CR
– Storytelling
– Presentatie eindopdrachten

Tijdsinvestering huiswerk: 2,5 uur

De eindopdracht bestaat uit:

– Uitwerken van een persoonlijk actiepunt voor jou als Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

– Uitwerken van een actiepunt voor jouw (centrale) cliëntenraad

Op dag 6 geef je een presentatie van jouw eindopdracht en profileer je jezelf als ASC.

Na afronden van de opleiding met minimaal een voldoende voor je eindopdracht, ontvang je een een CPION erkend diploma en een registratie in het Abituriëntenregister. Zie hier meer informatie over een registeropleiding.

De opleiding is bedoeld voor een (toekomstige) Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner van een (Centrale) Cliëntenraad.

De opleiding is gebaseerd op HBO werk en denkniveau.

Specifieke voorkennis is niet vereist.

Inge Hoekstra (hoofdtrainer/coördinator)

Erna Vinke

Inge en Erna begeleiden afwisselend de opleidingsdagen.  Daarnaast worden er voor specifieke onderwerpen enkele gastdocenten en/of gastsprekers ingezet.

€ 3600,00 voor zes dagen, inclusief koffie, thee, water, versnaperingen, lunchbuffet, lesmateriaal, eindtoets, CPION erkend diploma en registratie in het Abituriëntenregister.

BTW wordt niet berekend vanwege CRKBO registratie.

Bent u werkeloos of herintredend en ontvangt u een uitkering van het UWV? Onze opleiding is erkend door het UWV en kan in bepaalde gevallen grotendeels (maximaal 2500,00) door het UWV gefinancierd worden. Dit gaat via uw contactpersoon bij het UWV.

Inschrijven

Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad
€ 3600
Available Tickets: 15

NCZ Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad / Cliëntenraad Ondersteuner 2025

Het "Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.
Tags:

Datum

10 feb 2025 - 08 sep 2025

Kosten

€ 3,600.00

Locatie

Vergader- en Congrescentrum De Schakel
Vergader- en Congrescentrum De Schakel
Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk
Website
https://www.deschakelnijkerk.nl/
INSCHRIJVEN
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *