Home Trainingen Online leergang ‘Nieuw in de Cliëntenraad’
Online leergang 'Nieuw in de Cliëntenraad'

Online leergang ‘Nieuw in de Cliëntenraad’

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een online leergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in- en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

De leergang is inclusief een E-learning voor thuis en bestaat verder uit vier online lesblokken van twee uren.

Deze leergang bevat de volgende onderwerpen:
 • Wet- en regelgeving, rechten en plichten cliëntenraad en zorginstelling
 • Actualiteit rondom medezeggenschap en participatie
 • Rol, positie en adviestaak cliëntenraad 
 • Vergadertechnieken, besluitvorming 
 • Profileren, contact met de achterban 
 • Jaarplan en werkplan 

Doelstelling: U kent de rechten, bevoegdheden en plichten van de CR volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018)

Aandachtspunten:

 • Kernpunten en achtergrond Wmcz
 • Rol, positie en kerntaak van de cliëntenraad
 • Rechten en plichten van de cliëntenraad en zorginstelling

Praktische toepassing: Aan de hand van uw praktijkervaringen wordt de regelgeving in praktische zin verwerkt.

Doelstelling: U heeft inzicht in de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap op participatie

Aandachtspunten:

 • Medezeggenschap en participatie: ontwikkelingen in het veld
 • Medezeggenschap en participatie: ontwikkelingen binnen uw zorginstelling
Adviestaak van de cliëntenraad:

Doelstelling: U kent de adviesrechten en andere rechten en plichten van de cliëntenraad en zorginstelling.

Aandachtspunten:

 • Adviseren: adviesrecht & instemmingsrecht
 • Adviseren rol en taak zorginstelling en cliëntenraad
 • Adviseren: hoe kan de cliëntenraad haar wettelijke rechten en bevoegdheden optimaal benutten?

Praktische toepassing: Aan de hand van casussen wordt de adviestaak in praktische zin verwerkt.

Doelstelling: U heeft inzicht in de verschillende aspecten van efficiënt en effectief vergaderen

Aandachtspunten:

 • De vergadercyclus van een cliëntenraad.
 • Fasen van het besluitvormingsproces.
 • De rol van voorzitter, secretaris en CR-leden.
 • De optimale voorbereiding op de overlegvergadering.

Praktische toepassing: Aan de hand van eigen praktijksituaties oefent u in vergadervaardigheden.

Doelstelling: Verkennen mogelijkheden om contact en communicatie met de achterban te optimaliseren

Aandachtspunten:

 • Wie vormen de achterban van uw cliëntenraad
 • Hoe kan de cliëntenraad zich profileren richting achterban
 • Betrokkenheid van belanghebbenden vergroten
 • Nieuwe vormen van (mede)zeggenschap

Doelstelling: Werken met een jaarplanning en werkplan

Aandachtspunten:

 • Meerwaarde van werken met een jaar- en werkplan.
 • Samen aan de slag met het werkplan, hoe pakt de cliëntenraad dit aan.

Praktische toepassing:
U inventariseert de thema’s van medezeggenschap en benoemt de speerpunten van uw cliëntenraad. U formuleert welke doelen uw cliëntenraad wil bereiken en werkt dit uit in een concept werkplan.

Voor toekomstige en/of nieuwe leden van een cliëntenraad of voor leden die hun kennis willen opfrissen. Ook stakeholders/gesprekspartners van een cliëntenraad die meer willen weten over de inhoud en strekking van het werk van een cliëntenraad zijn welkom!

 • Maandag 18 september 2023 van 14.00u tot 16.00 uur
 • Maandag 25 september 2023 van 14.00u tot 16.00 uur
 • Maandag 2 oktober 2023 van 14.00u tot 16.00 uur
 • Maandag 9 oktober 2023 van 14.00u tot 16.00 uur

€ 300,- per persoon
BTW wordt niet berekend vanwege de CRKBO registratie.
Bij PLUS en MAXI lidmaatschapspakket korting conform abonnement.

De leergang kan ook per onderdeel worden besteld en/of op maat worden aangeboden.

Urenschema

Dag 1: 18 september 2023

Van 14:00 - Tot 16:00

Dag 2: 25 september 2023

Van 14:00 - Tot 16:00

Dag 3: 2 oktober 2023

Van 14:00 - Tot 16:00

Dag 4: 9 oktober 2023

Van 14:00 - Tot 16:00

Inschrijven

Online leergang 'Nieuw in de cliëntenraad'

Online leergang voor nieuwe cliëntenraadsleden en leden die hun kennis willen opfrissen.

Available Tickets: 98
Het Online leergang 'Nieuw in de cliëntenraad' ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

18 sep 2023 - 09 okt 2023

Tijd

Deze online leergang bestaat uit 4 middagen
2:00 pm - 4:00 pm

Kosten

€ 300.00

Locatie

Online leergang
Lisette verploegen

Organisator

Lisette verploegen
INSCHRIJVEN
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *