Leergang Ambtelijk Secretaris of Cliëntenraad- Ondersteuner

Leergang Ambtelijk Secretaris of Cliëntenraad- Ondersteuner

 650,00

NCZ biedt een leergang aan voor Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners van zowel intramurale als extramurale zorg.

Ambtelijk Secretaris of Cliëntenraad- Ondersteuner

NCZ biedt een leergang aan voor Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners van zowel intramurale als extramurale zorg.
Inhoud

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname na de leergang met succes te hebben doorlopen. 

Dagdeel 1:

Basiskennis; informatie en uitwisseling:

WMCZ (informatie en uitwisseling)

 •  Wat staat er wel in de wet en wat niet. Hoe kun je daarmee omgaan
 • Hoe is de medezeggenschap ingericht, wat moet en wat mag
 • Welke ontwikkelingen ten aanzien van de medezeggenschap zijn er op korte en middellange termijn te verwachten

Rol van de ambtelijk secretaris in relatie tot de (C)CR en de RvB (informatie en uitwisseling)

 • Welke rollen kun je innemen
 • Welke rollen passen bij jou als AS
 • Welke manier van communiceren past bij de verschillende rollen

Dagdeel 2:

Communicatie; Welke groepsprocessen neem je waar (informatie en uitwisseling):

Welke rollen nemen mensen in de groep in

 • Teamrollen Belbin (training)

Communicatie binnen de (C)CR en communicatie met de bestuurder (informatie en uitwisseling)

 • Hoe kun je de onderlinge communicatie beïnvloeden als ambtelijk secretaris zonder dat je          het gesprek over gaat nemen van de CR-leden
 • Hoe kun je de (C)CR stimuleren meer uit het gesprek met de bestuurder te halen

Dagdeel 3:

Beleid:

De (C)CR krijgt beleidsstukken ter beoordeling voorgelegd. Beleid beoordeel je vanuit je eigen opvattingen over goede zorg en vanuit je rol als (C)CR. Daarvoor moet je een aantal zaken op orde hebben (informatie, uitwisseling en ontwikkeling):

 • Wat is de visie van de (C)CR op medezeggenschap
 • Wat is de beleidscyclus van de organisatie en op welke plaatsen in die cyclus kun je medezeggenschap vormgeven
 • Hoe beoordeel je beleid: we maken een checklist voor het beoordelen van plannen

En bij voorkeur werkt een (C)CR planmatig (informatie en plan maken)

 • Waarop moet je letten bij een jaarplan/werkplan

Resultaat:

 • Aan het eind van de leergang heb je je kennis van de wet opgefrist.
 • Je hebt nagedacht over je rol als ambtelijk secretaris/CR Ondersteuner.
 • Je hebt je verdiept in processen die zich afspelen binnen de (C)CR en in de relatie tussen de (C)CR en de bestuurder.
 • Je hebt nagedacht over hoe je de (C)CR kunt helpen om meer vanuit een visie op medezeggenschap naar hun werk te kijken en wat dat betekent voor het tijdstip waarop een (C)CR zich bemoeit met (de ontwikkeling van) beleid.
 • Tot slot heb je een checklist voor het beoordelen van beleid gemaakt en heb je een aanzet voor een jaarplan/werkplan gemaakt.

Doel:

Een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven.

Duur

drie dagdelen

Voor wie

Ambtelijk Secretaris cliëntenraad/raden, Cliëntenraad/raden Ondersteuner, Coach Cliëntenraad/raden, ondersteuner/coach cliëntenmedezeggenschap.

Uw Trainer

Hans van Dinteren

PDF
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.
Bijzonderheden
 • De leergang wordt door NCZ meerdere keren per jaar op open inschrijving aangeboden. Deze vorm biedt meerwaarde vanwege het contact met andere AS-en of CR-ondersteuners.
 • De cursus kan ook intern worden gegeven voor één of meerdere AS-en binnen een organisatie. Dit heeft als meerwaarde dat de ondersteuners vanuit een zelfde basis hun werk kunnen doen.
 • De leergang kan ook in de vorm van een cursus per dag/per onderdeel worden besteld en op maat worden aangeboden.
Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ