Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor voorzitters verpleeghuiszorg door Wim Eggens

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor voorzitters verpleeghuiszorg door Wim Eggens

 0,00

De bijeenkomsten voor voorzitters gaan ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de voorzitter kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we ook gebruik van methodieken uit intervisie.

Gratis Ke(r)nNetwerk bijeenkomst voor voorzitters verpleeghuiszorg

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomst voor voorzitters gaat over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de voorzitter kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we ook gebruik van methodieken uit intervisie.

Voorbereiding:

  • Ter voorbereiding op de bijeenkomst vragen we u een vraagstuk (casus) op papier te zetten, dat u wilt voorleggen aan uw collega-voorzitters. 
  • Uw casus is niet langer dan 100 woorden en eindigt met een vraag of een probleemstelling.  

Klik hier voor meer informatie over het project Ke(r)nNetwerken

  1. Opening en welkom

Wat fijn dat u er bent. Doel bijeenkomsten, huishoudelijke mededelingen, eindtijd.

Doel: Fijne sfeer, helderheid

  1. Kennismaking & prangende vragen

Wie zitten er aan tafel, zijn er vragen die vandaag hoe dan ook aan de orde moeten komen, verwachtingen.

Doel: verbinding, commitment, invloed geven

  1. Wmcz2018, stand van zaken, verdieping en vertaling naar de praktijk

Doel: Informatie

4. Over de rol van de voorzitter

In gesprek over de rol van de voorzitter en de bijdrage die zij/hij kan leveren aan versterking van het werken van de raad. 

Werkwijze:

M.b.v. incidentmethode gaan voorzitters in gesprek over casuïstiek uit eigen praktijk

Doel: versterking voorzitter als sleutelfiguur in de raad.

5. Afronding bijeenkomst

Zijn er nog losse eindjes

Korte evaluatieve opmerkingen? Animo voor vervolg?
Doel: afronding van de bijeenkomst, onderzoeken draagvlak voor vervolg

  • Deelnemers wisselen uit en laten zich inspireren door best practices en creatieve oplossingen voor problemen.  
  • De bijeenkomsten zijn bedoeld om van elkaar te leren. Wie heeft er al een oplossing bedacht voor een probleem waar u net tegenaan bent gelopen? 
  • Daarom gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die u in uw praktijk tegenkomt als voorzitter. 

Voorzitters van cliëntenraden die werkzaam zijn in de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) én gefinancierd worden uit de Wlz. 

GRATIS

Deze bijeenkomst wordt door Wim Eggens in de volgende regio’s op de volgende data en tijdstippen verzorgd:

Eindhoven, 21 november, 13.00 – 16.00 uur

Nieuwegein, 16 oktober, 13.00 – 16.00 uur

Tilburg, 14 november, 13.00 – 16.00 uur

Zwolle, 28 november, 13.00 – 16.00 uur

Kiest u op het inschrijfformulier de locatie en datum van uw keuze!

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!