Gratis Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden verpleeghuiszorg door Hans Jonkman

Gratis Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden verpleeghuiszorg door Hans Jonkman

 0,00

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomst voor cliëntenraadsleden gaat over de rol van de cliëntenraad in het kwaliteitsbeleid en over de invoering van de nieuwe Wmcz. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor kennis- en informatieoverdracht en is er ruimte voor uitwisseling. We gaan op zoek naar mogelijkheden voor cliëntenraden om met elkaar samen te werken. Het digitale platform dat de NCZ daartoe ontwikkelt kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Ke(r)nNetwerk bijeenkomst voor cliëntenraadsleden verpleeghuiszorg

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomst voor cliëntenraadsleden gaat over de rol van de cliëntenraad in het kwaliteitsbeleid en over de invoering van de nieuwe Wmcz. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor kennis- en informatieoverdracht en is er ruimte voor uitwisseling. We gaan op zoek naar mogelijkheden voor cliëntenraden om met elkaar samen te werken. Het digitale platform dat de NCZ daartoe ontwikkelt kan daarin een belangrijke rol spelen.

 

 1. Opening en welkom

Wat fijn dat u er bent. Doel bijeenkomsten, huishoudelijke mededelingen, eindtijd.

Doel: Fijne sfeer, helderheid

 1. Kennismaking & prangende vragen

Wie zitten er aan tafel, zijn er vragen die vandaag hoe dan ook aan de orde moeten komen.

Doel: verbinding, commitment, invloed geven

 1. Kwaliteit van zorg

Waar staan we nu m.b.t. Kwaliteitsplan. Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. het vaststellen van het kwaliteitsplan 2019?

Vragen:

 • Is het er al?
 • Is de CR betrokken geweest bij de ontwikkeling?
 • Heeft de CR advies gegeven over het Kwaliteitsplan?

Werkwijze:

 • In subgroepjes bespreking van de vragen.
 • Korte uitwisseling plenair
 • Plenair: wat gaan we volgende keer anders doen?

Waar nodig informatieverschaffing

Doel: uitwisseling, informatie, versterking / ondersteuning / bevestiging deelnemers.

 1. Wmcz2018

Stand van zaken, verdieping en vertaling naar de praktijk

Bespreking consequenties voor medezeggenschap

Denk aan:

 • Hoe zien jullie die “inspraak”? (ideeën, eisen, wensen)
 • Lokaal en centraal?

Doel: gedachtevorming,

 1. Digitaal platform

Doel: stimuleren, uitdagen

 1. Wat is blijven liggen

Zijn er nog losse eindjes

Korte evaluatieve opmerkingen? Animo voor vervolg?
Doel: afronding van de bijeenkomst, onderzoeken draagvlak voor vervolg

 • Een sterke cliëntenraad!
 • Deelnemers zijn op de hoogte van ontwikkelingen Wmcz2018
 • Deelnemers zijn op de hoogte van kwaliteitskader en kwaliteitsplan
 • Deelnemers zien consequenties daarvan voor hun rol en positie
 • Deelnemers wisselen uit en laten zich inspireren door goede voorbeelden en creatieve oplossingen voor problemen
 • Deelnemers vinden manieren om als cliëntenraad beter invloed uit te oefenen op het kwaliteitsplan

Voor leden cliëntenraden van verpleeghuiszorg (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg) gefinancierd vanuit Wet Langdurige Zorg (Wlz)

GRATIS

Deze bijeenkomst wordt door Hans Jonkman in de volgende regio’s op de volgende data en tijdstippen verzorgd:

Apeldoorn, 8 oktober, 13.00 – 16.00 uur

Breda, 19 september, 13.00 – 16.00 uur

Den Haag, 24 september, 9.00 – 12.00 uur

Venlo/Blerick, 30 september, 13.00 – 16.00 uur

Zwolle, 1 oktober, 13.00 – 16.00 uur

Kiest u op het inschrijfformulier de locatie en datum van uw keuze!

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!