Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden verpleeghuiszorg door Charles de Vries

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden verpleeghuiszorg door Charles de Vries

 0,00

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden gaan over het versterken van inspraak en zeggenschap van cliënten. Tijdens de bijeenkomst wisselt u ervaringen uit over versterken van zeggenschap, wordt u geïnformeerd over kernpunten Wmcz 2018 vwb inspraak en zeggenschap en maakt u kennis met nieuwe vormen van inspraak en zeggenschap.

Ke(r)nNetwerk bijeenkomst voor cliëntenraadsleden verpleeghuiszorg

 • Uitwisselen van ervaringen: actuele stand van zaken wat betreft inspraak en zeggenschap van cliënten in de eigen zorginstelling: Hoe geven cliëntenraden en zorginstellingen hier invulling aan.
 • Kennisoverdracht kernpunten nieuwe Wmcz wb inspraak en zeggenschap cliënten.
 • Bespreken, verkennen en uitwisselen van nieuwe vormen van inspraak en zeggenschap van cliënten: wat kan CR en zorginstelling (gezamenlijk) inzetten.
 1. 1. Opening en welkom (13.00-13.15u, sheet 1 t/m 6)
  Wat fijn dat u er bent.
  Doel bijeenkomsten: netwerken + delen van kennis/ervaringen t.a.v. het thema van deze bijeenkomst, leren van en met elkaar.
  Huishoudelijke mededelingen, eindtijd.
  Doel: Fijne sfeer, helderheid
 2. 2. Kennismaking en verkennen thema netwerkbijeenkomst
  (13.15-14.15u)
  Wie zitten er aan tafel en hoe geven deze leden van cliëntenraden vorm aan cliënt(mede)zeggenschap
  Inspraak en zeggenschap van cliënten: waar staat u nu
  Kort verkennen van de begrippen (sheet 7)
  Vragen (sheet 8):
  • Wat onderneemt u als CR om inspraak en zeggenschap van cliënten te versterken c.q. te vergroten? Kunt u een aantal concrete voorbeelden noemen + wat u dit oplevert?
  • Wat onderneemt uw zorginstelling om inspraak en zeggenschap te versterken c.q. te vergroten? Hoe pakt u zorginstelling dat aan?
  • Is er -in dit kader- ook sprake van verbinding met kwaliteitsplan en/of opstellen van verbeterplan?
  Werkwijze:
  • In subgroepen bespreking van de vragen.
  • Korte uitwisseling plenair
  • Belangrijke conclusies noteren op flipovervel
  Waar nodig informatieverschaffing
  Doel: uitwisseling, informatie, versterking / ondersteuning / bevestiging deelnemers.3. Wmcz 2018 (14.15-14.30)
  Informatie over kernpunten Wmcz 2018 (sheet 9 t/m 12)
  Bespreking consequenties voor inspraak, zeggenschap en medezeggenschap cliënten.
  Brainstormen over:
  • Art. 2 ‘Inspraak uitoefenen in aangelegenheden die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven’;
  • Hoe zien jullie die ‘inspraak’? Welke onderwerpen zijn essentieel (ideeën, wensen)
  • Zeggenschap en medezeggenschap; hoe elkaar versterken. Waar liggen kansen?
  Doel: gedachtevorming,Korte pauze (14.30-14.45u)4. Nieuwe vormen van inspraak en zeggenschap (14.45-15.45u)
  • Nieuwe vormen van inspraak en (mede)zeggenschap. Voorbeelden NCZ + boekje Vilans ‘Op weg met cliënten, familie en verwanten’ (sheet 13).
  In gesprek over inzetten van nieuwe vormen inspraak en zeggenschap (sheet 14):
  • Welke kansen en mogelijkheden ziet u om inspraak en zeggenschap van cliënten te vergroten?
  • Welke (nieuwe) vorm spreekt u aan c.q. zou u verder willen verkennen?
  • Welke rol zou de CR kunnen/willen oppakken?
  • Welke rol vindt u dat uw instelling zou moeten pakken?
  • Samenspel CR & instelling: waar ligt voor u (beiden) de uitdaging?
  Doel: stimuleren, uitdagen tot nieuwe vormen van inspraak en zeggenschap
  Werkwijze:
  • Voorbeelden nieuwe vormen op A4/A5 kaarten beschikbaar hebben
  • Deelnemers laten grasduinen in voorbeeldkaarten
  Vervolgens
  • In subgroepen bespreken van de vragen
  • Korte uitwisseling plenair
  • Belangrijke conclusies noteren op flipovervel

  5. Wat is blijven liggen (15.45-16.00u)
  Zijn er nog losse eindjes (sheet 15)
  Korte evaluatieve opmerkingen?
  Doel: afronding van de bijeenkomst, onderzoeken wensen voor vervolg

De bijeenkomst ke(rn)netwerk cliëntenraden richt zich op:

 • Delen van ervaringen: actuele stand van zaken wat betreft inspraak en zeggenschap van cliënten.
 • Inspireren en verkennen van nieuwe vormen van inspraak en zeggenschap: wat kan CR/zorginstellingen inzetten.
 • Vergroten van kennis over inspraak en (mede)zeggenschap van cliënten.

Voor leden cliëntenraden van verpleeghuiszorg (Verpleging, Verzorging, Thuiszorg) gefinancierd vanuit Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Charles de Vries

GRATIS

Deze bijeenkomst wordt door Charles de Vries in de volgende regio’s op de volgende data en tijdstippen verzorgd:

Alkmaar, 12 november, 13.00 – 16.00 uur

Eindhoven, 19 november, 13.00 – 16.00 uur

Hengelo (Ov), 26 november, 13.00 – 16.00 uur

Lelystad, 3 december, 13.00 – 16.00 uur

Winterswijk, 10 december, 13.00 – 16.00 uur

Kiest u op het inschrijfformulier de locatie en datum van uw keuze!

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!