Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretaris verpleeghuiszorg door Hans van Dinteren

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretaris verpleeghuiszorg door Hans van Dinteren

 0,00

De bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretarissen gaan ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de Ambtelijk Secretaris kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we ook gebruik van methodieken uit intervisie.

Ke(r)nNetwerk bijeenkomst voor ambtelijk secretaris verpleeghuiszorg

Als ambtelijk secretaris, coach of ondersteuner van een (centrale) cliëntenraad, bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomst voor ambtelijk secretarissen gaat over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de ambtelijk secretaris kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we ook gebruik van methodieken uit intervisie.

Klik hier voor meer informatie over het project Ke(r)nNetwerken

 1. Tijdens de netwerkbijeenkomsten in het voorjaar van 2019 is een aantal onderwerpen genoemd, die de aanwezigen graag in een volgende bijeenkomst aan de orde willen laten komen.Voor de netwerkbijeenkomsten in het najaar is op grond daarvan het volgende programma opgesteld:
  1. WMCZ 2018
   1. Stand van zaken
   2. Wat moet een AS hiermee doen
  2. Rol ambtelijk secretaris
   1. Breedte van het takenpakket met als meestgenoemde onderdelen ervan:
    1. Secretariaat
    2. Coaching
  • Begeleiding/advies
  1. Wat betekent zo’n breed takenpakket en hoe kun je die taken goed afstemmen.
  2. Hoe ga je om met de verschillende taken en rollen die je vervult, ook in relatie tot je positie (vaak) als werknemer van de zorginstelling.
  1. Omgaan met verschillen binnen de raad
   De raad bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, die vaak verschillende motieven hebben om plaats te nemen in de raad. Hoe ga je daarmee om als ambtelijk secretaris en wat kan jouw rol zijn naar de leden van de raad en naar de voorzitter in het omgaan met deze verschillen.
  2. Prioriteiten stellen vanuit een visie
   Veel raden verdrinken in de hoeveelheid informatie en soms de hoeveelheid adviesaanvragen die ze krijgen. Hoe kun je de raad helpen prioriteiten aan te brengen, vanuit een visie op cliëntmedezeggenschap.
  3. Medezeggenschap en zelfsturing
   Op steeds meer plaatsen komen zelfsturende, zelforganiserende, resultaatverantwoordelijke of nog andere teams, die soms een deel van de beslissingen ten aanzien van de directe zorg aan de cliënten kunnen nemen. Hoe verhoudt zich dat tot de medezeggenschap door de cliëntenraad en hoe kun je de cliëntenraad helpen in de omgang met nieuwe vormen van zeggenschap.
  4. Werven van leden voor de cliëntenraden
   Voor veel cliëntenraden is het moelijk om voldoende mensen te vinden, die in de raad willen plaats- en deelnemen

   1. Wie is er verantwoordelijk voor de bemensing van de cliëntenraden
   2. Welke rol kan de cilëntenraad daarbij spelen
   3. Hoe kan de ambtelijk secretaris de cliëntenraad ondersteunen bij het werven van nieuwe leden
   4. Wat kunnen profielen voor de raden bijdragen aan de werving van leden voor de raad

Doelen van de netwerkbijeenkomst voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad/Cliëntenraad Ondersteuner zijn:

 • Een sterke, invloedrijke cliëntenraad
 • Deelnemers zijn op de hoogte van ontwikkelingen mbt Wmcz
 • Deelnemers zijn op de hoogte van kwaliteitskader en kwaliteitsplan
 • Deelnemers zien consequenties daarvan voor rol en positie CR
 • Deelnemers wisselen uit en laten zich inspireren door best practices en creatieve oplossingen voor problemen
 • Deelnemers vinden manieren om de cliëntenraad te stimuleren beter invloed uit te oefenen op het kwaliteitsplan
 • Deelnemers hebben inzicht in de rol van de ondersteuner
 • Deelnemers zien nut en noodzaak van netwerken

Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad/Cliëntenraad Ondersteuner werkzaam in de VVT (verpleging, verzorging, thuiszorg)

GRATIS

Deze bijeenkomst wordt door Hans van Dinteren in de volgende regio’s op de volgende data en tijdstippen verzorgd:

Alkmaar, 13 november, 13.00 – 16.00 uur

Apeldoorn, 16 december, 13.00 – 16.00 uur

Assen, 17 december, 9.00 – 12.00 uur

Capelle a/d IJssel, 1 november, 13.00 – 16.00 uur

Druten, 5 november, 9.00 – 12.00 uur

Leeuwarden, 22 november, 13.00 – 16.00 uur

Tilburg, 25 november, 13.00 – 16.00 uur

Venlo/Blerick, 3 december, 13.00 – 16.00 uur

Zwolle, 11 december, 9.00 – 12.00 uur

 

Kiest u op het inschrijfformulier de locatie en datum van uw keuze!

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!