Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretaris verpleeghuiszorg door Hans van Dinteren

Ke(r)nNetwerk bijeenkomsten voor Ambtelijk Secretaris verpleeghuiszorg door Hans van Dinteren

 0,00

De bijeenkomsten voor voorzitters gaan ook over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de voorzitter kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we ook gebruik van methodieken uit intervisie.

Ke(r)nNetwerk bijeenkomst voor ambtelijk secretaris verpleeghuiszorg

Als ambtelijk secretaris, coach of ondersteuner van een (centrale) cliëntenraad, bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?

De Ke(r)nNetwerk bijeenkomst voor ambtelijk secretarissen gaat over kwaliteitsbeleid en nieuwe wetgeving. Deze bijeenkomsten zijn toegespitst op de vraag welke rol de ambtelijk secretaris kan spelen om ervoor te zorgen dat de cliëntenraad zo sterk mogelijk voor de dag komt. Het gaat niet alleen om kennis- en informatie. Het gaat ook om van elkaar leren. In de bijeenkomsten maken we ook gebruik van methodieken uit intervisie.

Klik hier voor meer informatie over het project Ke(r)nNetwerken

 1. Opening en welkom

Wat fijn dat u er bent. Doel bijeenkomsten, huishoudelijke mededelingen, eindtijd.

Doel: Fijne sfeer, helderheid

 1. Kennismaking & prangende vragen

Wie zitten er aan tafel, zijn er vragen die vandaag hoe dan ook aan de orde moeten komen, verwachtingen.

Doel: verbinding, commitment, invloed geven

 1. Wmcz2018

Stand van zaken, verdieping en vertaling naar de praktijk

 1. Kwaliteit van zorg

Waar staan we nu m.b.t. Kwaliteitsplan. Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. het vaststellen van het kwaliteitsplan 2019?

Vragen:

 • Is het er al?
 • Is de CR betrokken geweest bij de ontwikkeling?
 • Heeft de CR advies gegeven over het Kwaliteitsplan?
 • Welke rol heb je als ondersteuner in dat proces gespeeld?

Werkwijze:

 • Bespreking van de vragen.
 • Wat gaan we volgende keer anders doen?
 1. Over de rol van de ondersteuner

In gesprek over de rol van de ondersteuner en de bijdrage die zij/hij kan leveren aan versterking van het werken van de raad.

Werkwijze:

M.b.v. een intervisiemethode gaan ondersteuners in gesprek over casuïstiek uit eigen praktijk

Doel: versterking ondersteuner als sleutelfiguur in de raad.

 1. Afronding bijeenkomst

Zijn er nog losse eindjes

Korte evaluatieve opmerkingen? Animo voor vervolg?
Doel: afronding van de bijeenkomst, onderzoeken draagvlak voor vervolg

Doelen van de netwerkbijeenkomst voor Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad/Cliëntenraad Ondersteuner zijn:

 • Een sterke, invloedrijke cliëntenraad
 • Deelnemers zijn op de hoogte van ontwikkelingen mbt Wmcz
 • Deelnemers zijn op de hoogte van kwaliteitskader en kwaliteitsplan
 • Deelnemers zien consequenties daarvan voor rol en positie CR
 • Deelnemers wisselen uit en laten zich inspireren door best practices en creatieve oplossingen voor problemen
 • Deelnemers vinden manieren om de cliëntenraad te stimuleren beter invloed uit te oefenen op het kwaliteitsplan
 • Deelnemers hebben inzicht in de rol van de ondersteuner
 • Deelnemers zien nut en noodzaak van netwerken

Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad/Cliëntenraad Ondersteuner werkzaam in de VVT (verpleging, verzorging, thuiszorg)

GRATIS

Deze bijeenkomst wordt door Hans van Dinteren in de volgende regio’s op de volgende data en tijdstippen verzorgd:

Alkmaar, 13 november, 13.00 – 16.00 uur

Amsterdam, 24 september, 13.00 – 16.00 uur

Apeldoorn, 7 oktober, 9.00 – 12.00 uur

Assen, 2 oktober, 13.00 – 16.00 uur

Capelle a/d IJssel, 1 november, 13.00 – 16.00 uur

Druten, 5 november, 9.00 – 12.00 uur

Leeuwarden, 22 november, 13.00 – 16.00 uur

Tilburg, 25 november, 13.00 – 16.00 uur

Venlo/Blerick, 3 december, 13.00 – 16.00 uur

Zwolle, 11 december, 9.00 – 12.00 uur

Kiest u op het inschrijfformulier de locatie en datum van uw keuze!

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!