Cursus Zorghuisvesting en de Wmcz2018

Cursus Zorghuisvesting en de Wmcz2018

In deze cursus Zorghuisvesting en de Wmcz2018 wordt naast een inleiding over de algemene aspecten van het huisvestingsbeleid ingegaan op casussen.

Cursus Zorghuisvesting en de Wmcz2018

Als de nieuwe Wmcz2018 van kracht wordt (1-7-20) dan krijgen cliëntenraden in de langdurige zorg Adviesrecht op: Algemeen huisvestingsbeleid, ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing. Tevens krijgen cliëntenraden in de langdurige zorg Instemmingsrecht op:  het sociaal plan bij verbouwing, nieuwbouw of verhuizing en op de inrichting van voor zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing. Maar wat is nou zo’n huisvestingsbeleid? En hoe neem je een goed standpunt in over een verbouwing of nieuwbouw? Waar moet je als cliëntenraad allemaal rekening mee houden? Wat zijn de do’s en don’ts? Deze cursus op maat gaat in op alle bovenstaande vragen.

Inhoud

In deze cursus op maat wordt naast een inleiding over de algemene aspecten van het huisvestingsbeleid specifiek ingegaan op de door de cliëntenraad geformuleerde vragen over de specifieke casus. Bij de algemene aspecten wordt aandacht besteed aan op de volgende elementen:

  • De achtergrond en bedoeling van huisvestingsbeleid en de verschillende soorten beleidsdocumenten (programma van eisen, huisstijl, schetsontwerp).
  • De rol van de verschillende stakeholders: banken, zorgkantoren, raad van toezicht en cliëntenraden.
  • De bekostiging van de huisvesting en de geldende regelgeving voor de bouw, zoals bouweisen, brandveiligheid en privacy.

Aan de hand van de concrete vragen zullen vervolgens tips worden gegeven om een standpunt in te nemen dat past bij het huisvestingsplan van uw organisatie.

Doel

  • Helderheid krijgen over de bedoeling en inhoud van huisvestingsbeleid.
  • Zicht op de rol van de cliëntenraad en de andere actoren.
  • Handvatten krijgen om een goed standpunt over de zorghuisvesting in te kunnen nemen.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus op maat hebt u voor uzelf duidelijk wat de rollen van de verschillende actoren zijn en op welke wijze u de belangen/wensen van de cliënten in uw standpuntbepaling kunt meenemen.

Duur

één à twee dagdelen, afhankelijk van de vraagstelling.

Voor wie

      (Beginnende) (centrale) cliëntenraden

      Ambtelijk secretarissen of cliëntenraad ondersteuners

      Andere belanghebbenden

Uw Trainers

Theo Staats en Leo Mimpen

Bijzonderheden

Geen

Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

Nader te bepalen

Andere locatie?

Categorieën: , ,
NCZ