Cursus Ziekenhuis en Bouwplannen

Cursus Ziekenhuis en Bouwplannen

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op vragen en er wordt aandacht besteed aan zaken als bouw, techniek, financiën en de positie van de verschillende stakeholders als banken, verzekeraars en bewoners.

Ziekenhuis en Bouwplannen

Het ziekenhuis wil haar functie danig aanpassen of fuseren. Dit kan grote t soms grote gevolgen voor de verschillende afdelingen, specialismen en voorzieningen in het ziekenhuis.
Inhoud

De fusie, organisatieverandering of verbouwing kan een belangrijk onderwerp van gesprek zijn voor de cliëntenraad en tussen de clientenraad en de Raad van Bestuur. Deze kunnen immers leiden tot ingrijpende veranderingen in de organisatie en/of de werkzaamheden. Dit zijn onderwerpen waarbij de cliëntenraden volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een belangrijke rol vervult. Het kan lastig zijn voor de clientenraad om over technische bouwzaken een standpunt in te nemen omdat de kennis hierover misschien niet in ruime mate voorhanden is en rede en emotie vaak door elkaar lopen.

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op vragen en er wordt aandacht besteed aan zaken als bouw, techniek, financiën en de positie van de verschillende stakeholders als banken, verzekeraars en bewoners.

Duur

één à twee dagdelen, afhankelijk van de vraagstelling

Voor wie

De cursus is bedoeld voor (Centrale) Cliëntenraden, Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners. Ook klachtenfunctionarissen, ondernemingsraden, verplegend personeel, medisch specialisten, managers, bestuurders en toezichthouders in de zorg kunnen deelnemen aan de cursus. Tijdens de masterclass zal er gezorgd worden voor een goede interactie tussen de diverse deelnemers.

Uw Trainers

Theo Staats en/of Leo Mimpen

Bijzonderheden
Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

Categorieën: , ,
NCZ