Cursus omgaan met lastige gesprekspartners

Cursus omgaan met lastige gesprekspartners

 500,00

Tijdens deze cursus leert u herkennen van een potentieel conflict en handvatten hebben om daar op een goede manier mee om te kunnen gaan.

Omgaan met lastige gesprekspartners

In deze training is aandacht voor:
Inhoud

Herkennen van conflicten

Hoe ontstaan conflicten en wat is het verschil tussen beleving en hanteren van een conflict. We gaan in op posities, boodschappen en assertieve gespreksvoering.

De-escaleren

Een conflict kan eenvoudig exploderen . We leren hoe de relatie in stand gehouden kan worden terwijl op basis van inhoud geen overeenstemming bestaat.

Houding

We leren hoe gesprekspartners aan te spreken zijn op ongewenst gedrag.

Uiteraard wordt in de training tijd en aandacht geschonken aan het oefenen van de vaardigheden die in de training aan bod komen.

Doel:

Kennismaking met het hanteren van (potentiele) conflicten.

Resultaat:

Herkennen van een potentieel conflict en handvatten hebben om daar op een goede manier mee on te kunnen gaan.

Duur

één à twee dagdelen, afhankelijk van de vraagstelling.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor (Centrale) Cliëntenraden, Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners.

Bijzonderheden
Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ