Cursus omgaan met emotionele aspecten van spreken en onderhandelen

Cursus omgaan met emotionele aspecten van spreken en onderhandelen

 500,00

Tijdens deze cursus zult u leren het kunnen herkennen, erkennen, benoemen en sturen van emoties tijdens besprekingen en of onderhandelingen.

Omgaan met emotionele aspecten van spreken en onderhandelen.

In deze training is aandacht voor:
Inhoud

Herkennen en erkennen van emoties.

Emoties spelen een belangrijke rol in elke bespreking. Soms maken ze het spreken makkelijk, maar meestal worden emoties gezien als belemmerende factoren in een bespreking. Het erkennen van emoties is de basis om emoties te hanteren en er zelf voordeel van te hebben.

Benoemen van emoties.

We leren het verschil te zien en te benoemen tussen gedrag en gevoel.

Het managen van emotie.

We leren hoe emoties kunnen worden gestuurd en instrument kunnen worden in een onderhandeling.

De vaardigheden worden uiteraard ook geoefend.

Doel:

Het kunnen herkennen, erkennen, benoemen en sturen van emoties tijdens besprekingen/onderhandelingen.

Resultaat:

Het herkennen en erkennen van emoties en handvatten hebben om er op een goede manier mee om te kunnen gaan.

Duur

één à twee dagdelen, afhankelijk van de vraagstelling.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor (Centrale) Cliëntenraden, Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners.

Bijzonderheden
Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

op de eigen locatie.

Andere locatie?

NCZ