Cursus Instellingsbesluit Huishoudelijk Reglement Samenwerkingsovereenkomst

Cursus Instellingsbesluit Huishoudelijk Reglement Samenwerkingsovereenkomst

 500,00

In deze cursus bekijken we samen de wensen voor de (huidige) samenwerkingsovereenkomst en bepalen we de door de Cliëntenraad gewenste onderwerpen. We motiveren dit en checken op haalbaarheid. We bespreken hoe we de procedure gaan uitvoeren.

Instellingsbesluit/Huishoudelijk Reglement/ Samenwerkingsovereenkomst

Het Instellingsbesluit, het Huishoudelijk Reglement en de Samenwerkingsovereenkomst zijn de formele basis om de cliëntenraad goed in te stellen. Voor alle partijen zijn na het volgen van deze cursus de rol, functie en positie van de cliëntenraad duidelijk.
Inhoud

Het Instellingsbesluit:

Elke Cliëntenraad ontstaat d.m.v. een door de Bestuurder geschreven Instellingsbesluit. In dit Besluit zijn een aantal zaken vastgelegd zoals aantal leden, zittingstermijn, wijze van lidmaatschap enz. Zodra een Cliëntenraad door de Bestuurder is geïnstalleerd en daardoor onafhankelijk kan functioneren, is het maar de vraag of de Cliëntenraad bij vervanging van nieuwe leden zelf de wijze van continuïteit kan bepalen. Het kan nodig zijn het Instellingsbesluit te willen aanpassen aan de wensen van de Cliëntenraad. In deze workshop bekijken we samen de inhoud van het Instellingsbesluit, bespreken we of dit aanpassing behoeft en bepalen we hoe we een aanpassing in de praktijk gaan uitwerken. De inhoud van het Instellingsbesluit nemen we vervolgens op in ons Huishoudelijk Reglement en Samenwerkingsovereenkomst om problemen op termijn met de Bestuurder/Directie te voorkomen.

Het Huishoudelijk Reglement:

De eerste belangrijke taak van een nieuwe Cliëntenraad is het schrijven van het eigen Huishoudelijk Reglement. Bestaande Cliëntenraden behoren in het kader van de eigen jaarlijkse evaluatie het Reglement te toetsen en zo nodig aan te passen aan de huidige situatie. Immers het Huishoudelijk Reglement is het enige document waaruit blijkt hoe de Raad functioneert en wie voor wat verantwoordelijk is. Simpel gezegd is het Huishoudelijk Reglement de taak-en functiebeschrijving van de leden der Cliëntenraad. In deze workshop bekijken we de inhoud van het huidige reglement en gaan we bespreken hoe de feitelijke situatie nu is.

Vervolgens maken we de taken en verantwoordelijkheden duidelijk en gaan we schuiven in de onderlinge taken, zodanig, dat de taken tussen de leden goed worden verdeeld, rekening houdend met de kennis en mogelijkheden van een ieder.

We kijken hierbij ook naar de inhoud van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Immers de Wet heeft bepaald wat we in ieder geval moeten of mogen gaan uitvoeren.

Tenslotte gaan we gezamenlijk het volledige document in logische volgorde vaststellen.

De Samenwerkingsovereenkomst:

De Cliëntenraad dient een samenwerkingsovereenkomst te hebben met de Zorgaanbieder.

Indien er ook een Centrale Cliëntenraad bestaat, dan hebben formeel, de lokale raden een samenwerkingsovereenkomst met de zorgaanbieder en een samenwerkingsovereenkomst met de Centrale Cliëntenraad. Het opstellen of aanpassen van een samenwerkingsovereenkomst kan lastig zijn. Het is niet een document dat door de Cliëntenraad alleen wordt geschreven. Ook de Bestuurder/Directie heeft belang bij de inhoud ven de tekst.

In deze workshop bekijken we samen de wensen voor de (huidige) samenwerkingsovereenkomst en bepalen we de door de Cliëntenraad gewenste onderwerpen. We motiveren dit en checken op haalbaarheid. We bespreken hoe we de procedure gaan uitvoeren. Doen we het schriftelijk of liever mondeling. Eventueel doen we een rollenspel waarin de gewenste wijzigingen met de Bestuurder worden besproken.

Duur

één à twee dagdelen, afhankelijk van de vraagstelling.

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten advies raden of andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak/participatie. Ambtelijk secretarissen/CR ondersteuners, managers/bestuurders, andere belangstellenden.

Uw Trainer

Pieter Adriaan Bruin, Wim Eggens, Alice Makkinga of Hans van Dinteren

PDF
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.
Bijzonderheden

Misschien ook interessant voor u:

Uit de startblokken met de Cliëntenraad

Leergang Professionalisering van de Cliëntenraad

Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

Nader te bepalen

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!