Cursus Beleidswijzigingen en bouwplannen in de langdurige zorg

Cursus Beleidswijzigingen en bouwplannen in de langdurige zorg

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op vragen en er wordt aandacht besteed aan zaken als techniek, financiën en de positie van de verschillende stakeholders als banken, verzekeraars en bewoners.

Beleidswijzigingen en bouwplannen in de langdurige zorg

Door de Rijksoverheid is een beleid ingezet dat er op gericht is het aantal ouderen in intramurale instellingen fors te verminderen.
Inhoud

In feite komt dit er op neer dat de oude verzorgingshuiszorg als intramurale zorg vrijwel geheel is verdwenen en dat alleen de zware PG en de zware somatiek evenals de kortdurende op reactivering gerichte somatische zorg (als onderdeel van de Zvw) als intramurale capaciteit zal blijven bestaan.

De reductie van capaciteit leidt bij grote instellingen met meerdere locaties tot sluiting van voorzieningen, tot herzieningen en tot (ver)bouwingen. De instellingen heeft vrijwel de volledige vrijheid om de kwaliteit van de huisvesting te regelen. Zij krijgt een vergoeding die afhankelijk is van de aard van de bewonerspopulatie en de bezetting. Inhoudelijke eisen aan de huisvesting liggen vrijwel niet meer vast. De vergoeding is gebaseerd op de kosten die vroeger voor nieuwbouw werden toegestaan. Je zou dus mogen verwachten dat de kwaliteit van de huisvesting aansluit bij kwaliteit van nieuwbouw. Dit is echter niet altijd het geval en dus een aandachtspunt voor de cliëntenraad.

De herziening en verbouwing kunnen belangrijke onderwerpen van gesprek zijn voor de cliëntenraad. Deze kunnen immers leiden tot ingrijpende veranderingen in de organisatie en/of de werkzaamheden. Dit zijn onderwerpen waarbij de cliëntenraden volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) een belangrijke rol vervult. Het kan lastig zijn voor de clientenraad om over technische bouwzaken een standpunt in te nemen omdat de kennis hierover misschien niet in ruime mate voorhanden is en rede en emotie vaak door elkaar lopen.

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op vragen en er wordt aandacht besteed aan zaken als techniek, financiën en de positie van de verschillende stakeholders als banken, verzekeraars en bewoners.

Duur

één à twee dagdelen, afhankelijk van de vraagstelling.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor (Centrale) Cliëntenraden, Ambtelijk Secretarissen en Cliëntenraad Ondersteuners. Ook klachtenfunctionarissen, ondernemingsraden, verplegend personeel, medisch specialisten, managers, bestuurders en toezichthouders in de zorg kunnen deelnemen aan de cursus. Tijdens de masterclass zal er gezorgd worden voor een goede interactie tussen de diverse deelnemers.

Uw Trainer

Theo Staats

PDF
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.
Bijzonderheden

Geen

Prijs

Op aanvraag

Op aanvraag

Cursusdata

Nader te bepalen

Andere data?

Locaties

Nader te bepalen

Andere locatie?

Categorieën: , ,
Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!