Home Trainingen - NCZ Congres Cliëntenraden Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad
Congres Cliëntenraden Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad

Congres Cliëntenraden Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) is niet voldoende om inspraak en medezeggenschap te laten leiden tot invloed en gedeeld leiderschap. Daarvoor moet een cultuurverandering plaatsvinden! Door de grote veranderingen en uitdagingen in de zorgsector, lijkt deze cultuurverandering in versneld tempo plaats te vinden. Daarbij staat ook de cliëntenmedezeggenschap niet stil!

Met de evaluatie van de Wmcz 2018 in het vooruitzicht wil NCZ het graag met u hebben over:

  • Hoe staat het met de Wmcz? Heeft de nieuwe wet ons gebracht wat we ervan hadden verwacht?
  • Wat is gedeeld leiderschap? Hoe kun je als cliëntenraad bijdragen aan deze manier van samenwerken?
  • Wat is strategisch partnerschap? Hoe komen we van tegenwicht naar evenwicht?
  • Hoe kunnen Cliëntenraden en Raden van Toezicht samenwerken aan de gezamenlijke maatschappelijke opdracht?
  • Welke opvallende mis(ver)standen zijn er sinds de invoering van de Wmcz 2018?

And last but not least: Hoe denkt u over dit alles? Waar loopt u tegenaan? Wat zou er anders geregeld moeten worden?

09.30 – 10.00 uur: Koffie en netwerken

10.00 – 10.30 uur: Welkom door Dagvoorzitter Thijs de Lange en interview met Marika Biacsics, directeur NCZ over ‘De stand in het land’.

10.30 – 11.00 uur: Prof. dr. Wilma van der Scheer: Gedeeld Leiderschap in de Zorg, betekenis voor cliëntenraden.

11.00 – 11.30 uur: Prof. dr. ir. Rienk Goodijk: Strategisch Partnerschap, wat vraagt dat van cliëntenraden?

11.30 – 12.00 uur: Dr. mr. Marius Buiting: ”Toezien met oog voor de toekomst”

12.00 – 13.00 uur: Lunch en netwerken

13.15 – 13.45 uur: Mr. Roeland de Mol: Verschillende geschillen sinds de invoering van de Wmcz 2018

13.45 – 14.45 uur: Ronde tafel dialogen o.l.v. PPP Zorg (Positive Perception Program) over alle zaken die tijdens het programma voorbij zijn gekomen en die in het kader staan van de op handen zijnde evaluatie van de Wmcz 2018. Wij willen hiermee inzicht geven in wat PPP Zorg kan betekenen bij het vormgeven van de dialoog en uw input krijgen als voorzet voor de wetsevaluatie.

14.45 – 15.30 uur: Plenaire terugkoppeling, zaaldiscussie en kans om de laatste prangende vragen te stellen.

15.30 – 16.00 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje

Hieronder leest u de inleidingen van de verschillende sprekers en treft u links naar meer informatie.

Congres Cliëntenraden Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad

Met Thijs de Lange zijn we verzekerd van een sprankelende en veelzijdige dagvoorzitter. Zijn jarenlange theaterervaring maakt dat hij met humor een bijeenkomst luchtig weet te houden. Door zijn studie Taalbeheersing weet hij kritisch door te vragen en een debat te leiden, zonder dat dit ten koste gaat van de sfeer van een bijeenkomst.

Thijs de Lange staat sinds zijn negende al op het podium als cabaretier, dichter en presentator. Het podium ziet hij al zijn hele leven als een tweede thuis. In zijn rol als dagvoorzitter gebruikt hij die ervaring om een bijeenkomst op een effectieve én aangename manier te leiden. Zijn stijl is ontwapenend, zijn voorkomen uniek. Thijs is geboren met zuurstofgebrek. Hierdoor heeft hij een milde vorm van Cerebrale Parese. Het bewegen – en daardoor ook het praten – gaat bij hem net wat moeilijker. Dit zorgt ervoor dat het publiek gedwongen wordt nog beter te luisteren, wat momentum kan creëren.

Zie ook: Interview met Thijs de Lange: dagvoorzitter en inclusie specialist

Congres Cliëntenraden Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad

Gedeeld Leiderschap in de Zorg, betekenis voor cliëntenraden.

Gedeeld leiderschap start met de erkenning dat ‘de waarheid’ niet bestaat én het zien van de noodzaak om alle beschikbare kennisbronnen te benutten teneinde tot goede besluitvorming te komen.

Beleidsmakers en bestuurders, maar ook professionals, overschatten vaak hun eigen inlevingsvermogen. Zij denken wel te weten hoe ‘het’ is voor cliënten. Dat is echter niet zo. Dit erkennen en daar consequenties aan verbinden gebeurt nog te weinig. Logische consequenties zijn: a) meer bescheidenheid t.a.v. de eigen overtuigingen; b) cliëntenraden vroegtijdig betrekken op hun unieke expertise; c) cliënten(raden) een belangrijke stem geven in de beleids- en besluitvorming en d) rekenschap afleggen over hoe die expertise een plek heeft gekregen in beleids- en besluitvorming.

In mijn bijdrage ga ik onder andere in op de vraag hoe je als cliëntenraad zelf bij kunt dragen aan deze manier van samenwerken. Hoe je gedeeld leiderschap in de zorg kunt bevorderen c.q. waar je deze beweging mogelijk zelf in de weg staat. Wat staat je tot de beschikking? Wat vraagt dit van jezelf?

Ik spreek uit eigen ervaring, als naaste en voorzitter van MIND, en als wetenschapper, vanuit mijn positie van bijzonder hoogleraar leiderschap en bestuur in de zorg.

Voor meer toelichting op het thema verwijst Wilma graag naar haar oratie.

Wilma van der Scheer is bijzonder hoogleraar leiderschap en besturing in de zorg en directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Congres Cliëntenraden Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad

Strategisch Partnerschap, wat vraagt dat van cliëntenraden?

Wat is strategisch partnerschap? Wanneer spreken we van ‘de goede verhouding?’ Welk perspectief breng je als cliëntenraad precies in? Hoe positioneer je je en zorg je dat je aan de juiste tafel komt? Wat vraagt dat van de cliëntenraad? Over welk type/soort professionalisering hebben we het dan? Dit en meer bespreekt Rienk tijdens zijn presentatie.

Rienk Goodijk is bijzonder hoogleraar Governance in het (semi)publieke domein, houdt zich bezig met onderzoek, advisering en begeleiding van bestuurders, toezichthouders en andere betrokkenen bij (corporate) governance-vragen en organisatie-ontwikkeling.

Congres Cliëntenraden Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad

”Toezien met oog voor de toekomst”

Zorg en samenleving zijn in beweging. Dit betekent de komende jaren een grondige herijking van de dienstverlening en het samenspel met de omgeving. Om weer toekomstbestendig te worden zal er over de grenzen van de eigen instelling en zelfs over domeingrenzen heen gedacht en gewerkt moeten worden. Dit eist een andere inkleuring van de rol van de raad van toezicht met name ook in zijn verhouding met de (toekomstige) patiënt/cliënt/burger.  Hoe kunnen cliëntenraden en raden van toezicht hierin gezamenlijk optrekken?

Marius Buiting is arts, jurist en directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). Hiernaast vervult hij meerdere publieke functies op het gebied van zorg en samenleving.

Lees hier ons interview met Marius Buiting over duurzame toekomst zorg

Congres Cliëntenraden Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad

Verschillende geschillen sinds de invoering van de Wmcz 2018

Roeland de Mol is één van de weinige advocaten in ons land die cliëntenraden juridische bijstand geeft. Zodoende weet hij waar de schoen vaak wringt bij de samenwerking tussen Cliëntenraden en Bestuurders. En welke geschillen daaruit voortkomen en hoe die op te lossen zijn. Sinds de invoering van de Wmcz 2018 is de rol van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) aanzienlijk gegroeid. Er zijn meer en complexere geschillen voorgelegd. Wat zijn zoal de (menings)ver/geschillen? Hoe ontstaan deze en hoe zijn deze aan te pakken?

Roeland de Mol is advocaat bij Barentskrans in Den Haag. Hij is partner van de praktijkgroep Corporate Litigation. Zijn praktijk omvat onder meer het adviseren en procederen over professionele aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders, corporate governance.
Hij zet zich al 12 jaar in voor medezeggenschap in de zorg en bepleitte tijdens de inspraakrondes bij het
totstandkomen van de WMCZ 2018 voor het serieus benaderen van de rol van de cliëntenraad.

Artikel Roeland de Mol, advocaat voor cliëntenraden met lef

Congres Cliëntenraden Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad

De stand in het land

Marika zal in de vorm van een interview vertellen over haar bevindingen met betrekking tot clientenraden. Zij baseert zich op 15 jaar ervaring. Wat is de cliëntenraad anno 2023? Wat heeft de nieuwe wet ons gebracht? Welke ontwikkelingen ziet zij? Wat is er veranderd? Wat zou er moeten veranderen?

Marika Biacsics is medeoprichter en directeur-bestuurder van NCZ. Zij is al ruim vijftien jaar bezig met het cliënten perspectief in de zorg. Marika is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de aanpassingen aan de Wmcz 2018 en zij staat (centrale) cliëntenraden in de gehele zorgsector bij met raad en daad. Zij geeft presentaties/workshops aan cliëntenraden en zorginstellingen over de functie, rol, taak, positie, rechten en plichten, de medezeggenschapsregeling, het contact met de achterban, het profileren en het werven van nieuwe leden maar ook over klachten en geschillen, cliëntenrechten en de wettelijke vertegenwoordiging van cliënten. Inspraak en Medezeggenschap daar draait het bij Marika om en haar motto en drijfveer is: “Inspraak moet leiden tot Invloed!”


Inschrijven

Congres Cliëntenraden
Available Tickets: Onbeperkt

Koersen en Kansen voor de Cliëntenraad. Van tegenwicht naar evenwicht.

Het "Congres Cliëntenraden" ticket is uitverkocht. Je kunt een ander ticket of een andere datum proberen.

Datum

23 nov 2023

Tijd

9:30 am - 4:00 pm

Kosten

€ 175.00
Hotel en congrescentrum Belmont

Locatie

Hotel en congrescentrum Belmont
Goorsteeg 66, 6718 TB, Ede
Website
http://www.5050-belmont.nl
Marika Biacsics - van der Horst

Organisator

Marika Biacsics - van der Horst
Telefoon
06 51 22 25 05
INSCHRIJVEN
QR code

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *