9 en 16 september 2019 KERNCURSUS Nieuw in de Cliëntenraad

9 en 16 september 2019 KERNCURSUS Nieuw in de Cliëntenraad

 350,00

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een kerncursus voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze kerncursus wordt u geïnformeerd over de in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

KERNCURSUS Nieuw in de Cliëntenraad

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een kerncursus voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze kerncursus wordt u geïnformeerd over de in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

De kerncursus bestaat uit twee dagdelen en bevat de volgende onderwerpen:

 • Wet en regelgeving, rechten en plichten cliëntenraad & zorginstelling;
 • Actualiteit rondom medezeggenschap en participatie;
 • Rol en positie cliëntenraad;
 • Adviestaak van de cliëntenraad;
 • Vergadertechnieken, besluitvorming.
Inhoud

Eerste bijeenkomst (9 september 19, 13.00 – 16.00 uur):

Thema 1: Wet en regelgeving, rechten en plichten  cliëntenraad & zorginstelling

Doelstelling: U kent de rechten, bevoegdheden en plichten van de cliëntenraad en zorginstelling volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz).

Aandachtspunten:

 • Kernpunten en achtergrond Wmcz
 • Rol, positie en kerntaken van de cliëntenraad
 • Rechten en plichten van de cliëntenraad en zorginstelling

Praktische toepassing:

Aan de hand van uw praktijkervaringen wordt de regelgeving in praktische zin verwerkt.

Thema 2: Actuele ontwikkelingen medezeggenschap en participatie

Doelstelling: U heeft inzicht in de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

Aandachtspunten:

 • Conceptwet medezeggenschap 2018
 • Overeenkomsten en verschillen huidige en nieuwe wetgeving
 • Medezeggenschap en participatie: ontwikkelingen in het veld

Tweede bijeenkomst: (16 september 19 van 13.00 – 16.00 uur)

Thema 3: Adviestaak van de cliëntenraad

Doelstelling: U kent de adviesrechten en andere rechten en plichten van de cliëntenraad en zorginstelling

Aandachtspunten:

 • Adviseren: adviesrecht & instemmingsrecht
 • Adviseren: rol en taak zorginstellingen en cliëntenraad
 • Adviseren: hoe kan de CR zijn wettelijke rechten en bevoegdheden optimaal benutten?

Praktische toepassing:

Aan de hand van casussen wordt de adviestaak in praktische zin verwerkt.

Thema 4: Vergadertechnieken, besluitvorming 

Doelstelling: U krijgt inzicht in de verschillende aspecten van efficiënt en effectief vergaderen

Aandachtspunten:

 • De vergadercyclus van een cliëntenraad.
 • Fasen van het besluitvormingsproces.
 • De rol van voorzitter, secretaris en CR-leden.
 • De optimale voorbereiding op de overlegvergadering.

Praktische toepassing:

Aan de hand van casussen wordt de vergadercyclus in praktische zin verwerkt.

Doel

In deze cursus wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

Resultaat

In deze cursus wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

Duur

Twee dagdelen: 9 en 16 september 2019 van 13.00 – 16.00 uur

Voor wie

Voor toekomstige en/of nieuwe leden van een cliëntenraad of voor leden die hun kennis willen opfrissen. Ook stakeholders/gesprekspartners van een cliëntenraad die meer willen weten over de inhoud en strekking van het werk van een cliëntenraad zijn welkom!

Uw Trainer
PDF
Bijzonderheden

De cursus kan ook per onderdeel worden besteld en/of op maat worden aangeboden.

Prijs

€ 350- bij lidmaatschapspakket BASIS en voor niet-leden (eventuele korting 10- of 20% conform lidmaatschapspakket)

PRIJS voor 2 dagdelen

€ 350,-
voor leden met Basispakket en voor niet leden.

(korting bij Pakket-PLUS en Pakket-MAXI  resp. 10% of 20%)

Cursusdata

9 en 16 september 2019

Telkens van 13.00 tot 16.00 uur

Andere data?

Locatie

Woonzorgcentrum ‘De Hofwijck’
Dirk Zeperweg 2, 8917 AZ, Leeuwarden

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!