WEBINAR Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

WEBINAR Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

 80,00

Een webinar over de (wettelijke) Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg, hun rechten en die van hun vertegenwoordigers en de rol van de cliëntenraad.

Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg

Mr. Astrid Kiewiet

Deze webinar wordt gegeven door mr. Astrid Kiewiet van KienhuisHoving Advocaten.
Astrid wordt eventueel bijgestaan door mr. Yvonne Nijhuis, ook van KienhuisHoving Advocaten.

In deze webinar gaan we in op de (wettelijke) Vertegenwoordiging van cliënten in de zorg. Wie kunnen een cliënt (wettelijk) vertegenwoordigen? Welke rechten heeft de cliënt en welke rechten heeft de vertegenwoordiger? En wat is de rol van de Cliëntenraad bij de vertegenwoordiging?

Inhoud

Wat houdt vertegenwoordiging van een cliënt in?

o             Zelfbeschikkingsrecht

o             Wils(on)bekwaamheid

o             Handeling(on)bekwaamheid

Wie kunnen een cliënt (wettelijk) vertegenwoordigen?

o             Wet- en regelgeving inzake curatele, mentorschap, schriftelijk gemachtigde etc.

o             Verschil (eerste) contactpersoon

Welke rechten komen aan de cliënt en (wettelijk) vertegenwoordiger toe?

o             Rechten cliënt en (wettelijk) vertegenwoordiger

o             Rol zorgverlener (goed hulpverlenerschap, verplichtingen zorgverlener (ook wanneer er een (wettelijk) vertegenwoordiger zou behoren te zijn maar er niet is)

Wat is de rol van cliëntenraden bij vertegenwoordiging?

o             Richting de ‘instelling’ c.q. RvB

o             Richting de cliënt en (wettelijk) vertegenwoordiger

o             Praktijk

Doel/Resultaat

Inzicht krijgen in de (wettelijke) vertegenwoordiging van cliënten, zowel juridisch als op andere vlakken en weten welke rechten cliënten en hun vertegenwoordigers hebben en weten wat de rol van de cliëntenraad is bij dit onderwerp.

Datum/Tijdstip

Op aanvraag

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg.

Ambtelijk secretarissen of ondersteuners, klachtenfunctionarissen, managers, bestuurders in de zorg, andere belanghebbenden.

Uw Trainer

mr. Astrid Kiewiet

Eventueel bijgestaan door:

mr. Yvonne Nijhuis

Bijzonderheden

Misschien ook interessant voor u:

E-Learning Patiëntenrechten

Prijs

€ 80,00

Datum/Tijdstip

Op aanvraag

 

Categorieën: , , ,
NCZ