4 september 2019 BASISLEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad

4 september 2019 BASISLEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad

 575,00

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

BASISLEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

De cursus bestaat uit drie dagdelen en bevat de volgende onderwerpen:

 • Wet en regelgeving, rechten en plichten cliëntenraad en zorginstelling;
 • Actualiteit rondom medezeggenschap en participatie;
 • Rol, positie en adviestaak cliëntenraad;
 • Vergadertechnieken, besluitvorming;
 • Profileren, contact met de achterban;
 • Werken met een jaarplanning en werkplan.
Inhoud

Eerste lesdag:  

Thema 1: Wet en regelgeving, rechten en plichten cliëntenraad & zorginstelling

Doelstelling: U kent de rechten, bevoegdheden en plichten van de cliëntenraad en zorginstelling volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen’ (Wmcz).

Aandachtspunten:

 • Kernpunten en achtergrond Wmcz
 • Rol, positie en kerntaken van de cliëntenraad
 • Rechten en plichten van de cliëntenraad en zorginstelling.

Praktische toepassing:

Aan de hand van uw praktijkervaringen wordt de regelgeving in praktische zin verwerkt.

Thema 2: Actuele ontwikkelingen medezeggenschap en participatie

Doelstelling: U heeft inzicht in de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap op participatie.

Aandachtspunten:

 • Conceptwet medezeggenschap 2018
 • Overeenkomsten en verschillen huidige en nieuwe wetgeving
 • Medezeggenschap en participatie: ontwikkelingen in het veld

Tweede lesdag:

Thema 3: Adviestaak van de cliëntenraad

Doelstelling: U kent de adviesrechten en andere rechten en plichten van de cliëntenraad en zorginstelling.

Aandachtspunten:

 • Adviseren: adviesrecht & instemmingsrecht
 • Adviseren: rol en taak zorginstelling en cliëntenraad
 • Adviseren: hoe kan de cliëntenraad zijn wettelijke rechten en bevoegdheden optimaal benutten?

Praktische toepassing

Aan de hand van casussen wordt de adviestaak in praktische zin verwerkt.

Thema 4: Vergadertechnieken, besluitvorming 

Doelstelling: U krijgt inzicht in de verschillende aspecten van efficiënt en effectief vergaderen

Aandachtspunten:

 • De vergadercyclus van een cliëntenraad.
 • Fasen van het besluitvormingsproces.
 • De rol van voorzitter, secretaris en CR-leden.
 • De optimale voorbereiding op de overlegvergadering.

Praktische toepassing

Aan de hand van eigen praktijksituaties oefent u in vergadervaardigheden.

Derde lesdag: 

Thema 5: Profileren, contact met de achterban 

Doelstelling: Verkennen van de mogelijkheden om het contact en communicatie met de achterban te optimaliseren.

Aandachtspunten

 • Wie vormen de achterban van uw cliëntenraad
 • Hoe kan de cliëntenraad zich profileren richting de achterban
 • Betrokkenheid van belanghebbenden vergroten

Thema 6: Jaarplanning en werkplan 

Doelstelling: Werken met een jaarplanning en werkplan

Aandachtspunten:

 • Meerwaarde van werken met een jaarplanning en werkplan
 • Aan de slag met het werkplan, hoe pakt de cliëntenraad dit aan

Praktische toepassing

U inventariseert de thema’s van medezeggenschap en benoemt de speerpunten voor uw cliëntenraad. U formuleert welke doelen uw cliëntenraad wil bereiken en werkt dit uit in een concept werkplan.

Doel

Doel

In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

Resultaat

Resultaat

In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

Duur

3 dagdelen: 4, 11 en 18 september 2019 van 13.00 – 16.00 uur

Voor wie

Voor toekomstige en/of nieuwe leden van een cliëntenraad of voor leden die hun kennis willen opfrissen. Ook stakeholders/gesprekspartners van een cliëntenraad die meer willen weten over de inhoud en strekking van het werk van een cliëntenraad zijn welkom!

Uw Trainer
PDF
Bijzonderheden

De leergang kan ook per onderdeel worden besteld en/of op maat worden aangeboden.

Prijs
 • € 575,- bij lidmaatschapspakket BASIS en voor niet-leden
 • € 517,50,- bij lidmaatschapspakket PLUS
 • € 460,- bij lidmaatschapspakket MAXI

PRIJS voor 3 dagdelen

€ 575,-
voor leden met Basispakket en voor niet leden.

(Korting bij Pakket-PLUS en Pakket-MAXI conform overeenkomst)

Cursusdata

4, 11 en 18 september van 13.00 – 16.00 uur

Op 4 september om 12.00 uur, is er voor belangstellenden een rondleiding door Kliniek ViaSana o.l.v. Igno van der Heijst, cliëntenraad ViaSana

Andere data?

Locatie

Kliniek ViaSana, Hoogveldseweg 1, 5451 AA, Mill

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!