29 november 2021 WEBINAR nut en noodzaak, toepassing en gebruik van de PGO

29 november 2021 WEBINAR nut en noodzaak, toepassing en gebruik van de PGO

 0,00

Webinar door Hans ter Brake van Quli en Marika Biacsics van NCZ over nut, noodzaak, toepassing en gebruik van een PGO, op 29 november 2021 om 10 uur

Nut, noodzaak, toepassing en gebruik PGO

Inhoud

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts en andere zorgaanbieders. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken. Een PGO stelt de cliënt in staat om de regie te voeren over zijn of haar gezondheid.

De komst van (verschillende) PGO’s heeft implicaties voor de toekomstige bedrijfsvoering van de zorgorganisaties. 

Er zijn op dit moment verschillende PGO’s waar de cliënt gebruik van kan maken. Maar op basis waarvan moet de cliënt een keuze maken? En wat doet de zorgorganisatie op dit gebied? Zorgorganisaties kunnen ook proactief een beleid ontwikkelen en zelfs bepaalde PGO aanbieden (de patiënt mag dan nog steeds zelf kiezen) bijvoorbeeld omdat de PGO geschikt is gemaakt voor de eigen patiënten doelgroep (denk aan reuma, diabetes, COPD etc.).

Als cliëntenraad heb je, of krijg je zeer binnenkort, met het fenomeen PGO te maken. Zowel vanuit de organisatie als vanuit het cliëntenperspectief. Reden te meer dus om je goed te laten informeren! Met die kennis kun je bijvoorbeeld ook een ongevraagd advies uitbrengen aan de zorgorganisatie over hoe deze de patiënten het beste kan informeren en betrekken bij een PGO. Of, als de zorgorganisatie een eigen beleid inzake PGO wil ontwikkelen of implementeren, kun je als cliëntenraad vinger aan de pols houden met betrekking tot de begrijpelijkheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de PGO en eventuele doelstellingen, toepassingsgebieden en samenwerking met andere organisaties (in de regio). Bovendien, als de organisatie overweegt om een PGO aan te gaan bieden, heb je daar als cliëntenraad adviesrecht over. Laat je goed informeren zodat je invloed kunt uitoefenen vanuit het cliëntenperspectief!

In deze webinar gaan we in op:

  • Wat is een PGO;
  • Een stukje achtergrondinformatie;
  • Wat zijn de voordelen van een PGO (Titus Radstake, voorzitter van de Vereniging van Mensen met Brandwonden vertelt over zijn ervaringen en die van anderen);
  • Wat is het verschil tussen een PGO en een Patiëntenportaal;
  • Demonstratie van de PGO Quli;
  • Wat kan/moet de cliëntenraad met deze ontwikkelingen?

 

Bekijk hier een filmpje van Quli PGO-gebruikers

Duur

Anderhalf uur maximaal

Voor wie

(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden, patiënten adviesraden, andere vormen van cliënten medezeggenschap/inspraak, Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner, manager, andere belangstellenden.

Trainers

Hans ter Brake, directeur Quli

Dewy Schoonis – Spapens, Quli

Titus Radstake, voorzitter van de vereniging van mensen met brandwonden

Marika Biacsics – van der Horst, directeur NCZ

Bijzonderheden

Deze webinar kan op maat worden aangeboden voor uw eigen cliëntenraad/zorginstelling.

Prijs

Gratis

Prijs: 

GRATIS

Datum en tijdstip:

Maandag 29 november 2021

van 10.00 – 11.30 uur

Andere data?

NCZ