25 mei 2020 online masterclass Wmcz2018 voor professionals

25 mei 2020 online masterclass Wmcz2018 voor professionals

Waardering 4.00 op 5 gebaseerd op 1 klantbeoordeling
(1 klantbeoordeling)

Een online masterclass voor professionals gewijd aan de nieuwe wet Wmcz2018, die op 1 juli 2020 van kracht gaat. We zoemen in op ‘the worst and the best case scenario’s’ aan de hand van casussen. De masterclass is bedoeld voor de trainers van NCZ maar ook externe medezeggenschapsprofessionals zijn welkom!

Online masterclass Wmcz2018 voor medezeggenschapsprofessionals

De basis:

Een Masterclass voor professionals gewijd aan de nieuwe wet Wmcz2018, die op 1 juli 2020 van kracht gaat. We zoemen in op ‘the worst and the best case scenario’s’ aan de hand van casussen. De masterclass is bedoeld voor de trainers van NCZ maar ook externe medezeggenschapsprofessionals zijn welkom!

Voorwaarde:

Voorwaarde voor deelname is dat u de wettekst, de memorie van toelichting en het definitieve besluit ten aanzien van de Algemene Maatregel van Bestuur over de Wmcz2018 waarin de reikwijdte en de inperkingen van de wet worden bepaald, hebt gelezen. Verder bent u op de hoogte van de wettelijke en maatschappelijke kaders van de cliënten medezeggenschap. U bent bekend met de rol, taak, functie en positie van zowel de cliëntenraad, de gerelateerde zorgorganisatie als de eventuele Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad/Cliëntenraad Ondersteuner.

In deze masterclass:

Werken we een aantal denkbeeldige casussen uit:

 1. Medezeggenschap in het ziekenhuis wordt onhoudbaar omdat het MSB, de expertisekliniek en de huisapotheek ook een cliëntenraad moeten gaan oprichten. Ja of nee?
 2. Een Toezichthouder in een Academisch Ziekenhuis wordt benoemd door de minister. Hier kun je dus geen Voordrachtsrecht op geven? Hoe ga je hier dan mee om? (Betrekken bij profiel en selectie en dit opnemen in je Medezeggenschapsregeling)
 3. Een organisatie met ambulante maatschappelijke dienstverlening door psychologen en maatschappelijk werkers (GGZ) valt in principe onder ‘Eerstelijnsgezondheidszorg.’ Hier geldt dan dus vanaf 25 fte. de verplichting om een cliëntenraad op te richten. Wat als de organisatie een of meer psychiaters inhuurt voor psychiatrische zorg? In het advies van de Raad van State over de reikwijdte en de inperkingen staat dat een GGZ-organisatie die door een psychiater(s) zorg laat verlenen, valt onder de intensievere zorg en aldus vanaf 10 fte. de verplichting heeft een cliëntenraad op te richten.
 4. Een woon- en werkgemeenschap van kunstenaars en wetenschappers. Zij beschikken over 92 zelfstandige appartementen en 45 zorgeenheden. Zowel de huisvesting als diensten en zorg dienen daarbij één doel: het ondersteunen van het kunstenaarschap en het bevorderen van de werkzaamheden van bewoners. Er wonen aldus mensen zonder een zorgvraag en mensen met een intensieve zorgvraag. Hoe richt je hier de medezeggenschap in? Een gecombineerde raad? Twee raden? (1x cliëntenraad en 1x bewonerscommissie)
 5. Een coöperatie telt meer dan 100 zorgboerderijen. Deze vullen ieder afzonderlijk hun beleid en hun medezeggenschap in. De coöperatie overweegt een Centrale Cliëntenraad voor de gehele koepelorganisatie in te richten. Is dit logisch? Hoe zouden zij dit aan kunnen pakken?
 6. Een Coöperatieve Vereniging voor huisartsen. Zij hebben zorgverleners in dienst die huisartsen ondersteunen. Zij geven ook cursussen aan patiënten. Zij vallen onder de Wkkgz. Moeten zij een cliëntenraad oprichten? Hoe dan?
 7. Familieraden versus Cliëntenraden: met name bij organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking of bij jeugdinstellingen zijn zowel familie/verwanten raden als cliëntenraden actief. En soms combinaties hiervan in één raad. Hebben al deze raden de wettelijke rechten en plichten conform de Wmcz2018? Waar ligt het zwaartepunt van de medezeggenschap? Hoe kunnen organisaties hiermee omgaan?  Heb jij een vraag of casus? Lever die dan van tevoren aan!

 

 • Zoemen we in op de meest gestelde vragen over de wet aan NCZ, tot nu toe
 • Zoemen we in op de kansen en bedreigingen van de Medezeggenschapsregeling
 • Zoemen we in op de kansen en bedreigingen bij de implementatie van de nieuwe wet

 

Doel:

Goed voorbereid zijn als (medezeggenschap)professional op de meest denkbeeldige situaties en vragen ten aanzien van de nieuwe wet, de medezeggenschapsregeling en de implementaties

Resultaat:

Aan het eind van deze masterclass weet u wat de meest voorkomende vragen zijn ten aanzien van de Wmcz2018 en de Medezeggenschapsregeling. U heeft ‘tips and tools’ die u als cliënten medezeggenschapstrainer/coach/adviseur helpen bij uw werk.

 

Doel:

Goed voorbereid zijn als (medezeggenschap)professional op de meest denkbeeldige situaties en vragen ten aanzien van de nieuwe wet, de medezeggenschapsregeling en de implementaties

Resultaat:

Aan het eind van deze masterclass weet u wat de meest voorkomende vragen zijn ten aanzien van de Wmcz2018 en de Medezeggenschapsregeling. U heeft ‘tips and tools’ die u als cliënten medezeggenschapstrainer/coach/adviseur helpen bij uw werk.

Het doel van de workshop is een concreet plan om in de komende maanden de achterban te betrekken.

Cliënten Medezeggenschapsprofessionals zoals trainers/coaches/adviseurs/juristen/ondersteuners.  Bestuurders en managers uit alle sectoren van de zorg die eerste aanspreekpersoon zijn voor de cliënten medezeggenschap.

De begeleiders:

 • Marika Biacsics – van der Horst, directeur bestuurder NCZ en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de Wmcz2018 en goed op de hoogte van alle ins and outs.
 • Roeland de Mol, Advocaat/partner bij BarentsKrans Advocaten Den Haag (indien beschikbaar)

Niet beschikbaar

€ 50,00 per persoon

Voor genodigde trainers/adviseurs van NCZ is de masterclass gratis

 

Datum online masterclass

maandag 25 mei van 10.00 – 12.00 uur

 

 

Prijs

€ 50,00 per persoon

Voor genodigde trainers/adviseurs van NCZ is de masterclass gratis

inschrijven
Beoordelingen (1)

1 beoordeling voor 25 mei 2020 online masterclass Wmcz2018 voor professionals

 1. Waardering 4 uit 5

  W.H.Mooijman

  Ik denk dat een heel goede stap is om leden van cliëntenraden meer body te geven zodat ze sterker staan richting de raden van bestuur en de raden van toezicht van een organisatie in de zorg.

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!