18 december 2018 en 15 januari 2019 VERDIEPINGSDAGEN Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

18 december 2018 en 15 januari 2019 VERDIEPINGSDAGEN Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

 599,00

NCZ biedt twee dagen voor verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/ Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven. Tijdens deze twee verdiepingsdagen zullen de volgende onderwerpen in principe aan de orde komen: Governance, invalshoeken (middels risicobenadering), persoonlijke competenties, teamrollen en financiën.

Verdiepingsdagen Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

Als Ambtelijk Secretaris, cliëntenraadondersteuner of coach van cliëntenraden in de zorg, bevindt je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?

NCZ biedt twee dagen voor verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/ Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven.

Tijdens deze twee verdiepingsdagen zullen de volgende onderwerpen in principe aan de orde komen:

Governance, invalshoeken (middels risicobenadering), persoonlijke competenties, teamrollen en financiën.

Inhoud

Governancecode Zorg (2017): Door mevrouw Hans Jonkman

Wat is de Governancecode en hoe is deze ontstaan?
Hoe kijk je aan tegen de randvoorwaarden die de organisatie schept voor cliëntmedezeggenschap?
Vind je dat de organisatie adequate invloed voor C/CR voldoende waarborgt?

Doel: vanuit Governance perspectief naar Cliëntmedezeggenschap kijken

Cirkel van invloed en betrokkenheid: Door mevrouw Hans Jonkman

Wat wordt bedoeld met de cirkel van invloed en betrokkenheid en hoe vergroot je je invloed?
Oefening met de cirkel van invloed en betrokkenheid.

Creatief blijven denken: Door Richard Raaphorst

Soms is het lastig om creatief te blijven denken als je regelmatig vergaderd met een vaste groep mensen. De Denkhoeden van Bono stimuleren om problemen vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Met behulp van een situatie uit de dagelijkse praktijk van de cursisten proberen we de Denkhoeden van Bono uit.

Instemmingsrecht: Door Richard Raaphorst

Vanuit verschillende invalshoeken kijken naar een aanvraag.

Een manier om naar een aanvraag te kijken is onder andere middels een zgn. kansen en risico-inventarisatie.  Doel is om middels een praktische methode te kijken naar effecten van beleid. Wat betekenen keuzes op korte- en op langere termijn ? Vanuit welke perspectieven kan naar het belang van de cliënt gekeken worden ? Hoe kun je al deze afwegingen op inzichtelijke wijze ordenen en tot een goed besluit komen ?

Doel: Reflectie op de rol die de Ambtelijk Secretaris daarbij kan hebben (ordenen, inventariseren, doorvragen, alternatieven aandragen, prioriteren, actief of luisterend

Jaarrekening / begroting: Door Hans van Dinteren

Door cliëntenraden wordt in principe ook gekeken naar de jaarrekening / begroting. Maar met welk doel en uitgangspunt doe je dat als cliëntenraad eigenlijk?

Middels een praktische opdracht kijken we naar financiën als middel om kwaliteit van zorg te bieden. Hoe komt het cliëntperspectief daarin terug ? Hoe zorg je dat je uit de rol van accountant blijft en primair reageert vanuit cliëntperspectief ?

Oefening: jaarrekening / begroting beoordelen op de volgende aspecten: komt het cliëntperspectief expliciet terug; wat zijn evt. effecten voor cliënten; is er een herkenbare koppeling met missie, visie, kernwaarden van de organisatie ?

Doel: vanuit cliëntperspectief naar de jaarrekening / begroting kijken

Doel

Verdieping van de praktische en theoretische basis(training) van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/ Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven.

Resultaat

Na afloop van de verdiepingsdagen heb je geleerd:

-Hoe je vanuit de Governancecode Zorg naar cliënten medezeggenschap kunt kijken

-Hoe je je invloed kunt vergroten

-Hoe je creatief kunt blijven denken

-Hoe je alle afwegingen kunt ordenen en samen met de cliëntenraad tot een goed besluit kunt komen

-Hoe je vanuit cliënten perspectief naar de jaarrekening en de begroting kunt kijken

Duur

Twee dagen: 18 december 2018 en 15 januari 2019 van 9.00 – 16.00 uur, inclusief koffie, thee, water en lunchbuffet

Voor wie

De verdiepingsdagen zijn gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau.

De verdiepingsdagen zijn bedoeld voor ambtelijk secretarissen, cliëntenraadsondersteuners en coaches van cliëntenraden in de zorg.

Ervaring met rollen, taken en functie van de Ambtelijk Secretaris zijn vereist. Bij voorkeur is de leergang of basisopleiding van NCZ, of een opleiding elders, afgerond.

Uw Trainer
PDF
Bijzonderheden

Deze verdiepingsdagen, of onderdelen hiervan, kunnen ook intern worden gegeven voor één of meerdere AS-en binnen een organisatie. Dit heeft als meerwaarde dat de ondersteuners vanuit een zelfde basis hun werk kunnen doen.

Op deze opleiding zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van NCZ van toepassing.

 

Prijs

€ 599,00

(Dit is een introductieprijs, deze verdiepingsdagen gaan onderdeel uitmaken van de gehele opleiding en zullen dan duurder zijn)

PRIJS voor 2 verdiepingsdagen

€ 599,-

(Dit is een introductieprijs, deze verdiepingsdagen gaan onderdeel uitmaken van de gehele opleiding en zullen dan duurder zijn)

 

 

Data verdiepingsdagen

18 december 2018 en 15 januari 2019

Telkens van 9.00 tot 16.00 uur (inclusief pauzes, koffie, thee en lunchbuffet)

Andere data?

Locatie

Hotel Gieling, Nieuwgraaf 4,6921 RJ, Duiven

(Let op: de parkeerplaats van Hotel Gieling is uitsluitend bereikbaar via de parkeerplaats van het naast gelegen Mc. Donalds!)

 

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!