13 februari 2019 5-daagse Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™

13 februari 2019 5-daagse Opleiding Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™

 2.500,00

5-daagse opleiding voor een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad vorm kan worden gegeven.

Opleiding: Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad™, Coach of Ondersteuner (Centrale) Cliëntenraad

Als ambtelijk secretaris, coach of ondersteuner van een (centrale) cliëntenraad, bevind je je vaak op het snijvlak van de zorginstelling en de cliëntenraad. Je hebt overleg met allerlei mensen in de organisatie en je bent daar meestal ook in dienst. Maar je werkt voor de cliëntenraad en je bent in die hoedanigheid onafhankelijk. Hoe geef je vorm aan die rol?

Inhoud

In deze opleiding:

 • Frissen we de kennis van de relevante wetgeving op;
 • Denken we na over jouw rol in de organisatie;
 • Verdiepen we ons in de processen die zich afspelen binnen de cliëntenraad en tussen de cliëntenraad en de raad van bestuur en kijken we naar communicatie en rollen binnen de groep;
 • Onderzoeken we hoe je vanuit een visie op medezeggenschap het accent van het werk van de cliëntenraad kunt verschuiven van controleren naar mee-beleid ontwikkelen;
 • Maken we een checklist voor het beoordelen van beleid;
 • Maken we een aanzet voor een jaarplan/werkplan;
 • Kijken we hoe je effectief en efficiënt kunt vergaderen;
 • Onderzoeken we het besluitvormingsproces en kijken we hoe dat verbeterd kan worden;
 • Verdiepen we ons in onderhandelen en kijken we naar onderhandelingsstijlen.

Tijdens de lesdagen is er gelegenheid voor: 

 • Kennisdeling;
 • Uitwisselen van ervaringen;
 • Kennismaken met werk- en handelwijzen die je in je eigen praktijk kunt toepassen;
 • Praktijkoefeningen;
 • Nadenken en reflecteren.

Algemene informatie:

 • De opleidingsdagen in 2019 zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni;
 • Een lesdag duurt telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur, onderbroken door een uur lunchtijd, er wordt voor een lunchbuffet gezorgd. Dieetwensen dienen van te voren te worden door gegeven;
 • De locatie is Hotel Gieling, Nieuwgraaf 4, 6921 RJ Duiven. (vanaf station Westervoort gaan buslijn 60 en 61 enkele keren per uur naar het woonboulevard Ikea; 5 min loopafstand van het hotel, parkeerplaats is voldoende aanwezig, te bereiken via de parkeerplaats van Mc. Donalds: routebeschrijving);
 • Voorafgaand aan iedere lesdag ontvang je huiswerk, tijdsduur per huiswerkopdracht maximaal 1 uur per lesdag;
 • De opleiding is gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau;
 • De opleiding is bedoeld voor (toekomstige) ambtelijk secretarissen, ondersteuners en coaches van (centrale) cliëntenraden in de zorg;
 • Voorkennis is niet vereist;
 • Tijdens de cursus kan de inhoud aangepast worden aan de vragen van de deelnemers;
 • De cursusleider is Hans van Dinteren;
 • Dagen of dagdelen van de cursus worden door andere aan het NCZ verbonden trainers verzorgd, te weten: Richard Raaphorst en Hans Jonkman.

 

Dag 1 Basiskennis, plaats in de organisatie, visie en planmatig werken (Hans van Dinteren)

 • WMCZ (kennisdeling, uitwisseling):
  • Wat staat er wel in de wet en wat niet. Hoe kun je daarmee omgaan;
  • Hoe is de medezeggenschap ingericht, wat moet en wat mag;
  • Welke ontwikkelingen ten aanzien van de medezeggenschap zijn er op korte en middellange termijn te verwachten.
 • Rol van de ambtelijk secretaris in relatie tot de (c)cr en de raad van bestuur (kennisdeling, reflectie, uitwisseling)
  • Welke rollen kun je innemen;
  • Welke rollen passen bij jou als AS;
  • Welke manier van communiceren past bij de verschillende rollen.
 • Visie op medezeggenschap (groepswerk, reflectie, uitwisseling)
  • Controleren of mee-beleid ontwikkelen;
  • Wat betekent die keuze voor de werkwijze van de (c)cr of de AS;
  • Hoe vertaal je die visie in concrete acties binnen het proces van beleidsvorming.
 • Planmatig werken (kennisdeling, plan maken)
  • Waar haal je de bouwstenen voor een jaarplan/werkplan vandaan;
  • Hoe kom je tot een goed jaarplan voor een (c)cr.

 

Dag 2 Onafhankelijkheid en toekomst (Hans Jonkman)

 • Governancecode Zorg (2017) – vanuit governance perspectief naar cliëntmedezeggenschap kijken:
  • Wat is de Governancecode en hoe is deze ontstaan;
  • Hoe kijk je aan tegen de randvoorwaarden die de organisatie schept voor cliëntmedezeggenschap;
  • Vind je dat de organisatie adequate invloed voor C/CR voldoende waarborgt?
 • Cirkel van invloed en betrokkenheid:
  • Wat wordt bedoeld met de cirkel van invloed en betrokkenheid en hoe vergroot je je invloed;
  • Oefening met de cirkel van invloed en betrokkenheid.
 • Creatief blijven denken – soms is het lastig om creatief te blijven denken als je regelmatig vergaderd met een vaste groep mensen:
  • De Denkhoeden van Bono stimuleren om problemen vanuit meerdere perspectieven te benaderen;
  • Met behulp van een situatie uit de dagelijkse praktijk van de cursisten proberen we de Denkhoeden van Bono uit.

 

Dag 3 Communicatie (Hans van Dinteren)

 • Welke groepsprocessen neem je waar (groepswerk en uitwisseling);
 • Welke rollen nemen mensen in de groep in (kennisdeling, uitwisseling, training):
  • Teamrollen Belbin.
 • Communicatie binnen de (C)CR en communicatie met de bestuurder (kennisdeling, oefenen, uitwisseling):
  • Waar gaat het om bij communicatie: spreken, luisteren en non-verbaal gedrag;
  • Hoe kun je de onderlinge communicatie beïnvloeden als ambtelijk secretaris zonder dat je het gesprek over gaat nemen van de CR-leden;
  • Hoe kun je de (C)CR stimuleren meer uit het gesprek met de bestuurder te halen;
  • Roos van Leary: hoe beïnvloedt dat wat je zegt de ander en omgekeerd.
 • De kracht van feedback (kennisdeling, oefenen, reflectie):
  • Hoe kun je feedback inzetten om de communicatie te verbeteren;
  • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om feedback effectief in te kunnen zetten.

 

Dag 4 Adviezen geven (Richard Raaphorst)

 • Adviezen geven – je kunt vanuit verschillende invalshoeken kijken naar een adviesaanvraag:
  • Je kunt gebruik te maken kansen- en risico-inventarisatie. Met die methode probeer je zicht te krijgen op de gevolgen van het voorstel op de korte en de langere termijn;
  • Wat betekenen keuzes op korte- en op langere termijn;
  • Vanuit welke perspectieven kan naar het belang van de cliënt gekeken worden;
  • Hoe kun je al deze afwegingen op inzichtelijke wijze ordenen en tot een goed besluit komen;
  • We werken met een concrete aanvraag vanuit de organisatie.
 • Jaarrekening en begroting – cliëntenraden hebben adviesrecht op de jaarrekening en de begroting. Maar met welk doel en uitgangspunt doe je dat als cliëntenraad eigenlijk?
  • Wat is de financiële cyclus en wat betekent die voor de cliëntenraad;
  • Hoe zorg je ervoor dat je ook naar financiën blijft kijken vanuit het cliëntperspectief? Wat betekent dat voor de vragen die je aan de organisatie stelt;
  • We werken met een begroting en een jaarrekening van een zorginstelling als voorbeeld.

 

Dag 5 Overleg (Hans van Dinteren)

 • De (C)CR krijgt beleidsstukken ter beoordeling voorgelegd. Beleid beoordeel je vanuit je eigen opvattingen over goede zorg en vanuit je rol als (C)CR. Daarvoor moet je een aantal zaken op orde hebben (kennisdeling, groepswerk, uitwisseling, reflectie):
  • Wat is de visie van de (C)CR op medezeggenschap en hoe vertaal je dat in een checklist voor het beoordelen van beleid (inhoud);
  • Welke elementen horen in ieder beleidsstuk of in iedere adviesaanvraag te zijn opgenomen en hoe vertaal je dat in een checklist (vorm).
 • Hoe kun je effectief en efficiënt vergaderen (kennisdeling, uitwisseling, reflectie):
  • Hoe krijg je de (c)cr zover.
 • Het proces om tot een besluit te komen kun je op meerdere wijzen vormgeven (kennisdeling, uitwisseling, reflectie):
  • BOB-model (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming).
 • De (c)cr onderhandelt voortdurend met de raad van bestuur. Jij als AS onderhandelt mogelijk regelmatig namens de (c)cr, maar mogelijk ook wel met de (c)cr (kennisdeling, uitwisseling, oefenen):
 • Wat zijn de basale kenmerken van onderhandelen;
 • Welke onderhandelingsstijl hanteer jij; welke tactieken kun je inzetten.
Doel

Een praktische en theoretische basis van waaruit de functie, taken en rol van Ambtelijk Secretaris/Cliëntenraad Ondersteuner vorm kan worden gegeven.

Aan het einde van de opleiding vindt een toetsing plaats. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname na de opleiding met succes te hebben doorlopen en bij het slagen voor de toets.

Resultaat
 • Aan het eind van de opleiding heb je je kennis van de wet opgefrist.
 • Je hebt nagedacht over je rol als ambtelijk secretaris/CR Ondersteuner.
 • Je hebt je verdiept in processen die zich afspelen binnen de (C)CR en in de relatie tussen de (C)CR en de bestuurder.
 • Je hebt nagedacht over hoe je de (C)CR kunt helpen om meer vanuit een visie op medezeggenschap naar hun werk te kijken en wat dat betekent voor het tijdstip waarop een (C)CR zich bemoeit met (de ontwikkeling van) beleid.
 • Tot slot heb je een checklist voor het beoordelen van beleid gemaakt en heb je een aanzet voor een jaarplan/werkplan gemaakt.
Voor wie

De opleiding is bedoeld voor een (toekomstige) Ambtelijk Secretaris, Coach of Ondersteuner van een (Centrale) Cliëntenraad. De opleiding is gebaseerd op HBO werk en denkniveau. Voorkennis is niet vereist.

Duur

De opleidingsdagen in 2019 zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni

Bijzonderheden
 • De opleidingsdagen in 2019 zijn: 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni;
 • Een lesdag duurt telkens van 9.00 uur tot 16.00 uur, onderbroken door een uur lunchtijd, er wordt voor een lunchbuffet gezorgd. Dieetwensen dienen van te voren te worden door gegeven;
 • De locatie is Hotel Gieling, Nieuwgraaf 4, 6921 RJ Duiven. (vanaf station Westervoort gaan buslijn 60 en 61 enkele keren per uur naar het woonboulevard Ikea; 5 min loopafstand van het hotel, parkeerplaats is voldoende aanwezig, te bereiken via de parkeerplaats van Mc. Donalds);
 • Voorafgaand aan iedere lesdag ontvang je huiswerk, tijdsduur per huiswerkopdracht maximaal 1 uur per lesdag;
 • De opleiding is gebaseerd op deelnemers met een hbo werk- en denkniveau;
 • De opleiding is bedoeld voor (toekomstige) ambtelijk secretarissen, ondersteuners en coaches van (centrale) cliëntenraden in de zorg;
 • Voorkennis is niet vereist;
 • Tijdens de cursus kan de inhoud aangepast worden aan de vragen van de deelnemers;
 • De cursusleider is Hans van Dinteren;
 • Dagen of dagdelen van de cursus worden door andere aan het NCZ verbonden trainers verzorgd, te weten: Richard Raaphorst en Mw. Hans Jonkman.

Extra informatie:
• Deze opleiding kan ook intern worden gegeven voor één of meerdere AS-en binnen een
organisatie. Dit heeft als meerwaarde dat de ondersteuners vanuit een zelfde basis hun werk kunnen
doen;
• Deze opleiding kan ook in de vorm van een cursus per dag/per onderdeel worden besteld en op
maat worden aangeboden;
• Medio najaar 2019 zijn er terugkomdagen voor alle deelnemers aan de opleiding ASC;
• NCZ werkt met een onafhankelijke certificeringsorganisatie aan het certificeren van de
opleiding ASC en hoopt hiermee het certificaat voor deze beroepsopleiding te bekrachtigen;
• Op deze opleiding zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van NCZ van toepassing.

Uw Trainer
PDF
Prijs

€ 2500,00 voor vijf dagen, inclusief koffie, thee, water, versnaperingen, lunchbuffet, lesmateriaal, toets en certificaat.

BTW wordt niet berekend vanwege CRKBO registratie.

PRIJS voor vijf opleidingsdagen

€ 2500,00

Opleidingsdata

13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei en 12 juni 2019

Andere data?

Locatie

Hotel Gieling, Nieuwgraaf 4, 6921 RJ, Duiven

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!