11 maart 2019 BASISLEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad

11 maart 2019 BASISLEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad

 575,00

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

BASISLEERGANG Nieuw in de Cliëntenraad

‘Nieuw in de cliëntenraad’ is een basisleergang voor nieuwe leden van een cliëntenraad en/of leden die hun kennis willen opfrissen. In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

De cursus bestaat uit drie dagdelen en bevat de volgende onderwerpen:

•             Regel- en wetgeving, rechten en plichten

•             Actualiteit rondom medezeggenschap

•             Visie, doelstelling(en), rol en positie

•             Vergadertechnieken, besluitvorming

•             Jaarplan en werkplan

•             Profileren, contact met de achterban

Inhoud

1ste bijeenkomst:

Thema 1: Regel en wetgeving, rechten en plichten (Wmcz)

Doelstelling:
U kent de rechten, bevoegdheden en plichten van de CR volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen’ (Wmcz).

Aandachtspunten:
• Achtergrond Wmcz
• Kerntaak en werkwijze van de CR
• Actief en passief informatierecht
• Overlegrecht
• Het advies- en instemmingsrecht

Praktische toepassing:
Aan de hand van uw eigen praktijkervaringen (casussen) wordt de regelgeving in praktische zin verwerkt.

Thema 2: Actuele ontwikkelingen medezeggenschap en participatie

Doelstelling:
U heeft inzicht in de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap op participatie

Aandachtspunten:
• Conceptwet medezeggenschap 2018
• Overeenkomsten en verschillen huidige en nieuwe wetgeving
• Medezeggenschap en participatie: ontwikkelingen in het veld

2de bijeenkomst:

Thema 3: Visie, doelstelling(en), rol en positie

Doelstelling:
Een eerste koersbepaling voor het praktische CR-werk

Aandachtspunten:
• Persoonlijke motivatie om actief te zijn in de medezeggenschap en individuele visie op de rol die de CR zou moeten vervullen.
• Hoe kan de CR zijn wettelijke rechten en bevoegdheden optimaal benutten?
• Balanceren tussen cliënt-, personeel- en organisatiebelang.

Thema 4: Vergadertechnieken, besluitvorming

Doelstelling:
U krijgt inzicht in de verschillende aspecten van efficiënt en effectief vergaderen

Aandachtspunten:
• De vergadercyclus van een cliëntenraad.
• Fasen van het besluitvormingsproces.
• De rol van voorzitter, secretaris en CR-leden.
• De optimale voorbereiding op de overlegvergadering.

Praktische toepassing:
Aan de hand van eigen praktijksituaties oefent u in vergadervaardigheden.

3de bijeenkomst:

Thema 5: Jaarplan en werkplan

Doelstelling:
Werken met een jaarplanning en werkplan

Aandachtspunten:
• Meerwaarde van werken met een jaar- en werkplan
• Samen aan de slag met het werkplan, hoe pakt de CR dit aan

Praktische toepassing:
U brengt de themagebieden van medezeggenschap in kaart en benoemt de speerpunten van de CR. Aan de hand van deze concrete onderwerpen formuleert u de inhoudelijke doelstellingen van het CR-werk voor de komende periode. U werkt dit uit in een concept werkplan.

Thema 6: Profileren, contact met de achterban

Doelstelling:
Verkennen mogelijkheden om contact en communicatie met de achterban te optimaliseren.

Aandachtspunten:
• Hoe kan de CR zich profileren richting de achterban
• Betrokkenheid van belanghebbenden vergroten

Praktische toepassing:
Aan het eind van de middag heeft u een checklist voor het profileren van de cliëntenraad en het werven van nieuwe leden en een profiel voor een nieuw lid.

Doel

In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

Resultaat

In deze leergang wordt u geïnformeerd over alle in en outs van het werk van een cliëntenraad en de actuele ontwikkelingen rondom medezeggenschap en participatie.

Duur

3 dagdelen van 13.00 – 16.00 uur: 11 maart, 18 maart en 25 maart 2019

Voor wie

Voor toekomstige en/of nieuwe leden van een cliëntenraad of voor leden die hun kennis willen opfrissen. Ook stakeholders/gesprekspartners van een cliëntenraad die meer willen weten over de inhoud en strekking van het werk van een cliëntenraad zijn welkom!

Uw Trainer
PDF
Bijzonderheden

De leergang kan ook per onderdeel worden besteld en/of op maat worden aangeboden.

Prijs
  • € 575,- bij lidmaatschapspakket BASIS en voor niet-leden
  • € 517,50,- bij lidmaatschapspakket PLUS
  • € 460,- bij lidmaatschapspakket MAXI

PRIJS voor 3 dagdelen

€ 575,-
voor leden met Basispakket en voor niet leden.

(Korting bij Pakket-PLUS en Pakket-MAXI conform overeenkomst)

 

 

Cursusdata

11 maart, 18 maart en 25 maart 2019

Telkens van 13.00 tot 16.00 uur

Andere data?

Locatie

Het Wapen van Elst, Dorpsstraat 28, 6661 EL, Elst

www.wapenvanelst.nl

 

Andere locatie?

Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!