Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Tag

Alternatief fusie scenario door clientenraad voor Zuwe Hofpoort
Alternatief fusie scenario door clientenraad voor Zuwe Hofpoort De Cliëntenraad van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft een alternatief scenario op de beoogde fusie met het Antonius Ziekenhuis bedacht om het criterium van het fusieproces in een andere richting te draaien. Het uitgangspunt is hierbij namelijk niet meer 'kan het Hofpoort openblijven' (en op grond van vooral medisch technische en medisch ambitieuze argumenten vindt men dan een 'nee') maar 'wil men het Hofpoort openhouden voor de zorgbehoevende populatie in de Woerdense regio.' (en dat blijkt goed mogelijk).
Een alternatief plan voor het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden
Een alternatief plan voor het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden De Cliëntenraad van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis ontwikkelt momenteel een alternatief scenario voor de toekomst van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Dit alternatief scenario zal onderdeel uitmaken van het advies dat de Cliëntenraad in december aan de Raad van Bestuur moet uitbrengen en dat het plan voor een fusie van het Hofpoort ziekenhuis met het Antonius Ziekenhuis tot onderwerp heeft. Daarbij gaat het in dit concrete advies om een alternatief voor met name de door de Raad van Bestuur voorgestelde bestuursstructuur en verdeling van capaciteiten en functies over de drie locaties, i.c. Woerden, Leidse Rijn en Nieuwegein.
NCZ