Zorginstituut Tag

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld door Zorginstituut Nederland

Met de totstandkoming van het kwaliteitskader wordt een belangrijke mijlpaal bereikt in de kwaliteitsontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte om te leren en te verbeteren en het...

Meer maatwerk voor cliënten in de Wlz
Meer maatwerk voor cliënten in de Wlz

Hoe kunnen we de zorg die cliënten ontvangen beter laten aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden van de cliënt? Sommige cliënten die Wlz-zorg thuis ontvangen komen niet uit met de huidige mogelijkheden voor langdurige zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut onderzochten dit op verzoek van...

Concept kwaliteitskader verpleegzorg

Het Zorginstituut stimuleert organisaties van professionals, cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om dit kwaliteitskader op te stellen. Dit kwaliteitskader sluit aan bij de sector, waar individuele aandacht en maatwerk uitgangspunt is. Het kwaliteitskader wordt een middel om het gesprek te voeren. ...

NCZ