Wmo 2015 Tag

Vernieuwingsagenda langdurige zorg
Ieder(in): Kamer bespreekt voortgang Wmo

Kamer bespreekt voortgang  Wmo

Voortgang Wmo: Woensdag 9 oktober jl. besprak de Tweede Kamer hoe de overheveling van taken uit de AWBZ naar de WMO verloopt. Ieder(in)  en zes andere cliëntenorganisaties hebben de Kamer in een brief gewezen op een aantal problemen die nog spelen. Zoals het gebrek aan goede informatie over de veranderingen.
Transitie zorg: Invoering Wmo 2015 een feit

Brief van Staatsecretaris Martin van Rijn aan het College van Burgemeester en Wethouders over de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015.   Lees HIER de brief "Invoering Wmo 2015 een feit."...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!