WMCZ Tag

Wmcz2018 aangemeld voor plenaire behandeling
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Wmcz 2018!

Update: Wmcz 2018 is op 21-12-17 bij de Tweede Kamer ingediend en heeft Kamerstuknummer 34 858 gekregen. De ministerraad, heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg, vrijdag 15 december ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Patiënten krijgen in het nieuwe wetsvoorstel meer te...

Het ‘catastrofale’ nieuwe Wmcz-voorstel
kennisniveau cliëntenraden zorgelijk

Netwerkvoorzitter van NCZ, Marika Biacsics, heeft in de loop der jaren een antenne ontwikkeld voor het signaleren van knelpunten tussen verschillende partijen. Daarbij valt op dat er grote onderlinge verschillen te zien zijn in kennisniveau hetgeen misvattingen en onachtzaamheid in de hand kan werken. Biacsics benadrukt dat...

Raad van State heeft advies Wmcz vastgesteld

De Raad van State heeft in week 24 het advies over de nieuwe Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vast gesteld. Helaas is het advies zelf nog niet gepubliceerd. Niet de Raad van State, maar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal het advies binnenkort openbaar...

Het ‘catastrofale’ nieuwe Wmcz-voorstel
Het ‘catastrofale’ nieuwe Wmcz-voorstel

Zorgvisie heeft op 17 februari jl. een nieuwsbericht op haar website geplaatst dat bij Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) de haren te berge deed rijzen. Het artikel gaat over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de zogenaamde catastrofale consequenties voor de (grote) zorgaanbieders. De uitspraken...

Gesprek met patiënt is kern van de zorg
Gesprek met patiënt is kern van de zorg

In de afgelopen 10 jaar heb ik als Kamerlid veel debatten gevoerd over het versterken van de positie van mensen die van nature niet de sterkste stem hebben. In de zorg hebben we het dan over de patiënt, de cliënt, de bewoner, maar ook over...

Clientenraad Calamiteit
Wanorde schreeuwt om koelbloedigheid van cliëntenraden

Dat transparantie in het zorglandschap steeds meer terrein wint is een goede zaak, maar de keerzijde van de medaille is dat dit ook wanbeleid in beeld brengt of disfunctioneren van instellingen. Deze keerzijde geldt slechts voor de zorgaanbieder, want voor cliënten en patiënten is deze...

Internetconsultatie Wmcz
Internetconsultatie Wmcz II
Internetconsultatie van het wetsontwerp Wmcz II De internetconsultatie van het wetsontwerp voor de nieuwe Wmcz is op 13 november 2016 gesloten. Met de Wmcz II wordt de inspraak en medezeggenschap van cliënten en cliëntenraden in de zorg versterkt. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vernieuwde Wmcz.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Wmcz zijn de volgende:

NCZ