Wmcz2018 aangemeld voor plenaire behandeling door vaste Kamercommissie VWS
|

Wmcz2018 aangemeld voor plenaire behandeling door vaste Kamercommissie VWS

Tijdens de procedurevergadering in de Tweede Kamer, op 4 juli 2018, is besloten het wetsvoorstel Wmcz2018 aan te melden voor een plenaire behandeling. NCZ, LOC, het LSR en KansPlus hadden gezamenlijk een schriftelijk verzoek ingediend bij de Kamerleden van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met daarin het…

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Wmcz 2018!

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Wmcz 2018!

Update: Wmcz 2018 is op 21-12-17 bij de Tweede Kamer ingediend en heeft Kamerstuknummer 34 858 gekregen. De ministerraad, heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg, vrijdag 15 december ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Patiënten krijgen in het nieuwe wetsvoorstel meer te zeggen over het beleid…

Stand van zaken Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Stand van zaken Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

De Minister van VWS heeft gisteren per brief aan de Tweede Kamer medegedeeld dat zij de indiening van dit wetsvoorstel overlaat aan het volgend kabinet. Onderaan dit nieuwsbericht vindt u middels de link de betreffende brief en bijlage. Deze stukken gaan, naast de Wmcz, over tal van andere onderwerpen. De…

Het ‘catastrofale’ nieuwe Wmcz-voorstel

Het ‘catastrofale’ nieuwe Wmcz-voorstel

Zorgvisie heeft op 17 februari jl. een nieuwsbericht op haar website geplaatst dat bij Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) de haren te berge deed rijzen. Het artikel gaat over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de zogenaamde catastrofale consequenties voor de (grote) zorgaanbieders. De uitspraken van advocaat Van Malssen, woordvoerder…

Openbaar Algemeen Overleg over patiënten- en cliëntenrechten, 22 februari, Tweede Kamer
|

Openbaar Algemeen Overleg over patiënten- en cliëntenrechten, 22 februari, Tweede Kamer

Openbaar Algemeen Overleg over patiënten- en cliëntenrechten, 22 februari, Tweede Kamer Op 22 februari a.s. heeft de vaste Kamercommissie Volksgezondheid een Algemeen Overleg gepland over patiënten- en cliëntenrechten. Het Algemene Overleg vindt plaats in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer en is openbaar. Tijdens het overleg komen verschillende patiënten/cliënten wetten…

Concepttekst Wmcz binnenkort ter consultatie
|

Concepttekst Wmcz binnenkort ter consultatie

Concepttekst Wmcz binnenkort ter consultatie Bron: Zorgvisie Binnen enkele weken zal de concepttekst van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) ter consultatie op internet geplaatst worden. Volgens Marika Biacsics van Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) een geweldige kans om de positie van cliëntenraden te verbeteren en roept om die reden zoveel…

Eindelijk nieuwe wetgeving voor cliëntenraden in zicht!
|

Eindelijk nieuwe wetgeving voor cliëntenraden in zicht!

Eindelijk nieuwe wetgeving voor cliëntenraden in zicht! Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en andere koepelorganisaties hebben de afgelopen jaren hard gewerkt, geleurd en gezeurd bij overheid en politiek voor nieuwe wetgeving voor cliëntenraden. De hoorzittingen, werkbezoeken, brandbrieven en petities lijken niet voor niets te zijn geweest. De beleidsmakers van de afdeling Markt…

Aanscherping WMCZ versterkt Cliëntenraden

Aanscherping WMCZ versterkt Cliëntenraden (Bron: Skipr, Geplaatst op 27 januari 2015) De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt aangescherpt. De versterking van de cliëntenraad is slechts een onderdeel van de vele maatregelen die minister Schippers voorstelt om ‘onbehoordelijk bestuur’ en ‘wanbeleid’ aan te pakken. Cliëntenraden krijgen instemmingsrecht voor onderwerpen die de…

Handboek Cliëntenraden

In het Handboek cliëntenraden kiezen de auteurs voor een integrale behandeling van het onderwerp. De belangrijke stakeholders van de gezondheidszorg worden op een rij gezet, de toepasselijke wetgeving (WMCZ) wordt uitvoerig behandeld.  Met waar mogelijk ook aandacht voor de komende nieuwe regelgeving rondom cliëntenraden. De rechten en bevoegdheden van de…

End of content

End of content