wetsvoorstel Wmcz Tag

Voorlopig verslag Eerste Kamer over Wmcz-2018
Wmcz 2018 ingediend bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 21-12-17 bij de Tweede Kamer ingediend en heeft Kamerstuknummer 34 858 gekregen. Lees hier het advies van de Raad van State op het eerdere voorstel, het laatste wetsvoorstel en de memorie van toelichting: Download hier het laatste...

reactie op whitepaper
Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg.

Wetsvoorstel WMZC zorgt voor herstel menselijk maat in de zorg. NCZ heeft met name de opmerkingen van advocaat Van Malssen in het artikel Nieuw wmcz-voorstel ‘catastrofaal’ in de Zorgvisie van 17 februari jl. met stijgende verbazing gelezen. Van Malssen is met zijn kantoor Dirkzwager sinds jaar en dag...

reactie op whitepaper
Stand van zaken wetsvoorstel WMCZ

Stand van zaken wetsvoorstel WMCZ Er wordt een verbetering van de positie van cliënten beoogd met de aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet bevordert algemene medezeggenschap van cliënten, zodat de wensen en behoeften van cliënten centraal staan bij besluitvorming. De wet regelt daartoe...

NCZ