Wet langdurige zorg Tag

Ouderenzorg in het kader van de Wet langdurige zorg
Ouderenzorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg

Ouderenzorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg Wouter B. Blokhuis, geboren in 1938, voormalig huisarts, mantelzorger, schrijver van 'De Alzheimer Papers, en voormalig lid van een lokale cliëntenraad van een verpleeghuis in het midden van het land omschrijft zijn gedachten over de ouderenzorg in...

Algemeen Overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016
Bron: www.waardigheidentrots.nl de kracht van het alledaagse Op 3 maart 2016 vindt het Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ plaats in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat in op ontwikkelingen binnen de Wlz. Zo komt ook de voortgang van het programma Waardigheid en trots aan bod.
  • Het AO Wet langdurige zorg (Wlz) is op 3 maart online te volgen. U kunt live meekijken of meeluisteren.
Waarover gaat het precies op 3 maart? We zetten de belangrijkste ontwikkelingen bij dit overleg over de kwaliteit van verpleeghuiszorg op een rij.
Kamerbrief met nadere informatie ten behoeve van debat Wet Langdurige Zorg (WLZ-debat)
Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met nadere informatie ten behoeve van het debat van het wetsvoorstel Wet Langdurige zorg. Door middel van een brief van 19 september jl. heeft Staatssecretaris Martin van Rijn Zijn reactie op de door de Kamer ingediende amendementen en moties in het kader van het wetsvoorstel Wet Langdurige zorg doen toekomen. Zoals in die brief aangekondigd, informeert Martin van Rijn de Kamer hierbij over de uitkomsten van zijn overleg met ZN, over de groep cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel en over de pgb-tarieven in de Wlz. Tevens maakt hij van de gelegenheid gebruik de Kamer te informeren over de positionering van kortdurend eerstelijnsverblijf in 2015 en geeft zijn reactie op het onderzoeksrapport over Kinderdienstencentra.
NCZ