Waardigheid en Trots Tag

3 en 4 juli Waardigheid en trots-congresdagen 2017
3 en 4 juli Waardigheid en trots-congresdagen 2017

Op maandag 3 en dinsdag 4 juli zijn alle betrokkenen bij de verpleeghuiszorg in Nederland van harte welkom op de Waardigheid en trots-congresdagen in het NBC te Nieuwegein. Neem als bezoeker deel aan de onomkeerbare beweging in de verpleeghuiszorg die zich kenmerkt door waardigheid voor bewoners...

NCZ Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering!
Landelijk congres Cliëntenraden 2017: Werk in uitvoering!

Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en LOC Zeggenschap in zorg versterken de positie en de invloed van cliëntenraden in zorgorganisaties. Ook door mee te werken aan Waardigheid en trots. Dit is het plan van het ministerie van VWS dat zich – samen met de sector –...

Kamerbrief over voortgang ‘Waardigheid en trots’
Kamerbrief over voortgang ‘Waardigheid en trots’

Staatssecretaris Van Rijn (ministerie van VWS) informeerde vrijdag 3 februari 2017 in een brief de Tweede Kamer over de voortgang van het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’. Dit plan heeft tot doel om de kwaliteit van de verpleegzorg in Nederland te...

Enquête extra middelen 'Waardigheid & Trots'
Enquête extra middelen ‘Waardigheid & Trots’

Enquête extra middelen 'Waardigheid & Trots' Staatssecretaris van Rijn wil met zijn programma ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ de ouderenzorg in Nederland verder verbeteren. Daarom is geld beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan twee thema’s: zinvolle daginvulling van bewoners en deskundigheidsbevordering...

Een Vandaag: ‘Het zoet en het zuur’ in de verpleeghuiszorg

Een onderzoek door EenVandaag onder 500 verpleeghuizen naar wensen van cliënten. EenVandaag wilde het niet alleen hebben óver deze mensen maar ging juist mét de mensen in gesprek. In een uniek onderzoek vroegen zij de bewoners hoe hun kwaliteit van leven verbeterd kon worden....

Algemeen Overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ op 3 maart 2016
Bron: www.waardigheidentrots.nl de kracht van het alledaagse Op 3 maart 2016 vindt het Algemeen overleg ‘Wet langdurige zorg (Wlz)’ plaats in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat in op ontwikkelingen binnen de Wlz. Zo komt ook de voortgang van het programma Waardigheid en trots aan bod.
  • Het AO Wet langdurige zorg (Wlz) is op 3 maart online te volgen. U kunt live meekijken of meeluisteren.
Waarover gaat het precies op 3 maart? We zetten de belangrijkste ontwikkelingen bij dit overleg over de kwaliteit van verpleeghuiszorg op een rij.
Kwaliteitskader Verpleegzorg
Bron: Zorginstituut Nederland [caption id="attachment_3192" align="alignnone" width="300"]Kwaliteitskader Verpleegzorg 5 pijlers van Waardigheid en Trots[/caption] De leden van de taskforce ‘Waardigheid en Trots’ hebben een concept kwaliteitskader verpleegzorg en leidraad verantwoorde personeelssamenstelling aangeboden aan Zorginstituut Nederland. De partijen in de taskforce nemen nu samen de regie bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader dat op 1 oktober 2016 wordt opgeleverd. Het Zorginstituut is positief over de beweging naar individuele aandacht en maatwerk die uit de huidige documenten blijkt en kijkt uit naar een volwaardig kader met instrumenten dat de sector nieuw houvast geeft bij het leveren van goede verpleegzorg.
De nieuwe werkwijze van de IGZ bij verpleegzorg voor ouderen
De nieuwe werkwijze van de IGZ bij verpleegzorg voor ouderen Bron: waardigheidentrots.nl [caption id="attachment_3175" align="alignnone" width="272"]De nieuwe werkwijze van de IGZ bij verpleegzorg voor ouderen Foto: AD[/caption] De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) past haar toezicht aan op de veranderingen in de ouderenzorg. De wensen van de ouderen zelf komen steeds meer centraal te staan. De zorg die nodig is, wordt daardoor vaker op maat geleverd. De zorg moet natuurlijk nog steeds veilig zijn, maar hoe de persoon deze zorg ervaart, maakt voortaan ook deel uit van de kwaliteit.
NCZ