visie curatieve zorg krimpregio’s Tag

Voortgang van maatregelen curatieve zorg in krimpregio’s
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen curatieve zorg in krimp-regio’s. Een aantal regio’s in Nederland bereidt zich voor of gaat al om met de transitie van bevolkingsgroei naar bevolkingsdaling. Bevolkingsdaling alleen hoeft, vanuit de optiek van zorg, geen probleem te zijn, maar in het algemeen gaat krimp gepaard met vergrijzing en gaat vergrijzing gepaard met chronische aandoeningen. Dit tezamen leidt tot een andere zorgvraag in combinatie met een gelijktijdige daling van het (zorg)voorzieningenniveau in kwantiteit, wat een negatief effect kan hebben op de kwaliteit van de zorg. In deze brief informeert Minister Schippers de Kamer over de voortgang van de maatregelen die zij in haar brief curatieve zorg in krimpregio’s heeft aangekondigd, zoals toegezegd tijdens het debat met de Kamer van 26 mei 2015.
opgave voor twee nieuwe ministers VWS
Visie curatieve zorg in krimpregio’s

Visie curatieve zorg in krimpregio's  Minister Edith Schippers van Volksgezondheid neemt extra maatregelen om de zorg in krimpregio's op peil te houden. Onder andere een deel van Noord- en Oost-Groningen valt hieronder. Het gebied moet voor huisartsen aantrekkelijker worden om zich te vestigen. Daarnaast wil Schippers op...

NCZ