Vilans Tag

Innovatie in governance langdurige zorg

Vilans-bestuurder Henk Nies en programmaleider Mirella Minkman schreven over het eigenaarschap van het publieke belang in een participatiesamenleving: bij wie moet dit belegd zijn?...

Cliëntenraden en E-health

Cliëntenraden kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en de implementatie van E-health binnen de zorginstelling. Gebeurt dit voldoende? Zijn cliëntenraden op de hoogte van de (on)mogelijkheden van E-health?...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!