Reactie Van Rijn op plan verlaging werkdruk Centrale Cliëntenraad Omring

Reactie Van Rijn op plan verlaging werkdruk Centrale Cliëntenraad Omring

Agelopen januari schreef Centrale Cliëntenraad Omring een brief aan Staatssecretaris Martin van Rijn waarin zij hun plan om de werkdruk in de zorg te verlagen, uiteen zetten. In het plan wordt benoemd om meer te werken met medewerkers van niveau 1 in de functie van gastvrouw/gastheer. Als reactie op dit plan laat…

Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering
| |

Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering

Verpleegzorginstellingen werken hard aan verbetering Bron: IGZ De afgelopen periode volgde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 150 verpleeghuizen. Veel van deze verpleeghuizen hebben in korte periode veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg besteed en zijn nog hard aan het werk om de tekortkomingen aan te pakken en verbeteringen…

|

Kamer botst met Van Rijn over toegang Wlz

Een Kamermeerderheid vindt dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) te strenge criteria hanteert om te bepalen welke zorgvragers toegang hebben tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ weigert mensen die op een alarmknop kunnen drukken toegang tot de Wlz. Dat is nooit de bedoeling geweest, vindt de Tweede Kamer.

Van Rijn lanceert breed plan voor kwaliteit zorg in verpleeghuizen

Van Rijn lanceert breed plan voor kwaliteit zorg in verpleeghuizen

Van Rijn lanceert breed plan voor kwaliteit zorg in verpleeghuizen Kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor ogen met zijn Plan van Aanpak Kwaliteit Verpleeghuizen. Van…

Kamerbrief over communicatie aan AWBZ-cliënten

Kamerbrief over communicatie aan AWBZ-cliënten Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de wijze waarop (nieuw) verantwoordelijke partijen huidige AWBZ-cliënten de komende periode informeren over hun ondersteuning en/of zorg in 2015. Download HIER de kamerbrief over communicatie aan AWBZ-cliënten

End of content

End of content