Taskforce Waardigheid en Trots Tag

Kwaliteitskader Verpleegzorg
Bron: Zorginstituut Nederland [caption id="attachment_3192" align="alignnone" width="300"]Kwaliteitskader Verpleegzorg 5 pijlers van Waardigheid en Trots[/caption] De leden van de taskforce ‘Waardigheid en Trots’ hebben een concept kwaliteitskader verpleegzorg en leidraad verantwoorde personeelssamenstelling aangeboden aan Zorginstituut Nederland. De partijen in de taskforce nemen nu samen de regie bij de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader dat op 1 oktober 2016 wordt opgeleverd. Het Zorginstituut is positief over de beweging naar individuele aandacht en maatwerk die uit de huidige documenten blijkt en kijkt uit naar een volwaardig kader met instrumenten dat de sector nieuw houvast geeft bij het leveren van goede verpleegzorg.
NCZ