Sociaal Domein Tag

Met samenwerken bereiken we meer!
Met samenwerken bereiken we meer!

Met samenwerken bereiken we meer!

Bron: Ruimte voor Raden Waarom willen we cliënten en inwoners betrekken bij gemeentelijk beleid en hoe worden zij bereikt? Wat hebben we vervolgens nodig om inwoners te betrekken? Alles moet Bereikbaar, Toegankelijk en Bruikbaar (BTB) zijn voor alle inwoners. Het Sociaal Domein is de plaats waar alles zich afspeelt wat te maken heeft met hulp en ondersteuning aan inwoners met een ondersteuningsbehoefte. De voorlichtingsvideo die vanuit de huidige situatie is ontstaan, waarbij veel taken zijn overgeheveld naar de gemeente, is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties die actief zijn in het Sociaal Domein.
Huishoudelijke hulp: onder het topje van de ijsberg

Huishoudelijke hulp: onder het topje van de ijsberg

Door Cees Barské, voorzitter Cliëntenraad STMG B.V. Door de dreigende ondergang van TSN Thuiszorg is de discussie over de huishoudelijke hulp opnieuw opgelaaid. Heeft de Tweede kamer een debat gevoerd over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en zijn er indringende vragen gesteld aan Staatssecretaris Martin van Rijn. En afgelopen vrijdag is er een (heren) akkoord gesloten en heeft de Staatssecretaris (vrijblijvende) afspraken gemaakt met vakbonden FNV, CNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de werkgelegenheid in de thuiszorg.
Meer weten over onze organisatie? Neem contact op 06-51222505 of gebruik het contactformulier.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!