Sociaal Cultureel Planbureau Tag

Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
Eenzaam, maar ook gelukkig en veilig in het verpleeghuis

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en alleen de meest kwetsbare ouderen verhuizen naar een verpleeghuis of verzorgingshuis. De berichtgeving is niet altijd even positief over de zorg in deze verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ondanks de negatieve verhalen die de ronde doen krijgt de Nederlandse verpleeghuiszorg...

hulp geboden
Hulp Geboden

Hulp geboden

Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp.

NCZ